Istorijat


Kratak istorijat Udruženja kardiologa Srbije

Jugoslovensko kardiološko društvo (JKD) osnovano je od 6 republičkih sekcija 30.oktobra 1955. godine, u Beogradu, a osnivači su bili akademici Arnovljević, Đordević i prof. Plavšic. Društvo je 1974. godine promenilo ime u Udruženje kardiologa Jugoslavije (UKJ).

Prvi predsednik JKD je bio Vojislav Arnovljević (1895-1989) u mandatu od 1955 do 1961, a sekretar Toma Štraser (1922) iz Beograda. Oni su 1957. organizovali II kongres JKD u Budvi. Kao I kongres kardiologa Jugoslavije priznat je kongres održan na ostrvu Rab 1952, koji je bio intersekcijski sastanak i koji je organizovala Kardiološka sekcija Zbora lječnika Hrvatske.

U mandatu 1961-1965. predsednik JKD je bio Radovan Ivančić (1913), a sekretar Ivan Mohaček (1921) iz Zagreba, a III kongres JKD organizovan je u Opatiji 1961.

U mandatu 1965-1966. predsednik JKD je bio Jovan Slavković (1906-1966) iz Beograda, koji je na početku svog mandata organizovao IV kongres kardiologa JKD na Korčuli 1965. Posle njegove tragične smrti predsedništvo je preuzeo Milan Arsenijević (1901-1981), dok je sekretar u mandatu 1965-1969. bio Miroslav Kovačević (1920-1999), a V kongres kardiologa je organizovan 1969. godine, po drugi put u Opatiji.

U mandatu 1969-1973. predsednik JKD je bio Čedomil Plavšić (1902-1987), a sekretar Zlatko Perman iz Opatije, a VI kongres JKD je organizovan po treći put u Opatiji 1973.

U mandatu 1973-1977. predsednik UKJ je bio Branko Volavšek (1913-1997), sekretar Marjan Jerše iz Ljubljane, a VII kongres kardiologa održan je u Ljubljani 1977.

U mandatu 1977-1981. predsednik je bio Ešref Sarajlić (1923-1980), pedijatar iz Sarajeva, a posle njegove smrti mandat je završio Nurudin Numić (1924-1994). Sekretar u celom mandatu bio je Miodrag Popadić, a VIII kongres kardiologa UKJ održan je u Sarajevu 1981.

U mandatu 1981-1985. predsednik UKJ je bio Radovan Perčinovski (1922- ), a sekretari Zoran Sajkov (1933-1996) i Lazar Srbinovski (1933), iz Skoplja.IX kongres kardiologa UKJ održan je u Skoplju 1985.

U mandatu 1985-1989. predsednik UKJ je bio Srecko Nedeljković (1923), a sekretar Aleksandar Miloševic (1932) iz Beograda, a X kongres UKJ održan je u Sava Centru u Beogradu.

U mandatu 1989-1991. predsednik UKJ je bio Vladimir Goldner (1933), a sekretar Šime Mihatov, iz Zagreba, ali su 7. oktobra 1991. godine istupili iz Saveza društva lekara Jugoslavije i UKJ zbog poznatih dogadaja u Jugoslaviji, da bi 1992 godine posle napuštanja Udruženja i drugih sekcija u UKJ ostale republičke sekcije Srbije i Crne Gore.

I pored raspada SFRJ, UKJ je ostao član Svetskog (WHF) i Evropskog (ESC) kardiološkog udruženja. U mandatu 1992-1997. predsednik UKJ je bio Aleksandar Miloševic (1932), a sekretar Miodrag Ostojic (1946), iz Beograda, a XI kongres UKJ je održan 1995. u Sava Centru u Beogradu.

U mandatu 1997-1999. predsednik UKJ je bila Ljiljana Perović (1942) iz Podgorice, a sekretar Zoran Marsenić (1947) iz Berana, a XII kongres kardiologa održan je u Herceg Novom 1998.

U mandatu 1999-2001. predsednik UKJ je Đurica Stojšic (1936), a sekretar Svetozar Srdić (1958) iz Novog Sada, a XIII kongres UKJ održan je u Novom Sadu 2001.

U mandatu 2001-2003. predsednik UKJ je akademik Miodrag Ostojić (1946), a sekretar Branko Beleslin (1964) iz Beograda. Na sednici udruženja održanoj marta 2003. godine odlučeno je da udruženje promeni ime u Udruženje kardiologa Srbije i Crne Gore (UKSCG). Četrnaesti kongres održan je u Beogradu od 12. do 15. oktobra 2003. godine.

Dosadašnji kongresi

 • I    Rab, 1952.
 • II   Budva, 1957.
 • III  Opatija, 1961.
 • IV  Korula, 1965.
 • V   Opatija, 1969.
 • VI  Opatija, 1973.
 • VII  Ljubljana, 1977.
 • VIII Sarajevo, 1981.
 • IX   Skoplje, 1985.
 • X    Beograd, 1989.
 • XI   Beograd, 1995.
 • XII  Herceg Novi, 1998.
 • XIII Novi Sad, 2001.
 • XIV Beograd, 2003.
 • XV Herceg Novi, 2005.

Kolektivni članovi u UKSCG su Kardiološka sekcija Srpskog lekarskog društva i Kardiološka sekcija društva lekara Crne Gore.

Publikovali smo 234 rada u celini u internacionalnim časopisima citiranim u bazi podataka MEDLINE (National Library of Medicine, USA). Naši autori su 8 puta citirani u 6. izdanju Braunwaldovog udžbenika kardiologije, a 11 puta u 2. izdanju Topolovog udžbenika.

Imamo 33 člana koji imaju titulu Fellow European Society of Cardiology (FESC) i sedam članova Americkog koledža za kardiologiju (Fellow American College of Cardiology - FESC).

Članovi udruženja su u proteklih deset godina održali 12 predavanja po pozivu na kongresima Evropskog udruženja kardiologa i bili organizatori tri edukaciona programa u 2002. godini, dva u Beogradu, a jedan u Marburgu u Nemackoj:

 • "Stress echocardiography in myocardial ischemia" Beograd 5/2002
 • "Infectious diseases of the heart: major clinical topics" Beograd 5/2002
 • "Recent advances in pericardial diseases and cardiac inflammation" Marburg, Nemacka 11/2002

Stress echocardiography in myocardial ischemia   Infectious diseases of the heart: major clinical topics   Recent advances in pericardial diseases and cardiac inflammation

Naši članovi su učestvovali u pisanju nacionalnih preporuka za prevenciju ishemijske bolesti srca i bol u grudima kao i preporuka Evropskog udruženja kardiologa za dijagnostiku i lecenje bolesti perikarda:

Maisch B, Adler Y, Erbel R, Rienmüller R, Ristic AD, Seferovic PM, Thiene G, Tomkowski W, Yacoub MH. Scientific statement of the European Society of Cardiology: Diagnosis and management of the pericardial diseases. Eur Heart J 2003; 24: in press.

Na kongresima Evropskog udruženja kardiologa su članovi našeg udruženja imali značajan broj prezentacija (period 1994 - 2002 predstavljen na tabeli i grafikonu). Na šest poslednjih evropskih kongresa je našim članovima redovno ukazivana počast da predsedavaju sesijama.

 

U istom periodu smo imali 31 prezentaciju na kongresima Americkog koledža za kardiologiju, a na poslednjem održanom svetskom kongresu kardiologa su clanovi Udruženja kardiologa Srbije i Crne Gore imali 60 radova prihvacenih za prezentaciju.

Kongresi udruženja kardiologa Jugoslavije su poslednjih godina održavani naizmenično sa kongresom kardiologa Srbije sa oko 1000 učesnika svake godine. Pored toga je održano i više drugih značajnih stručnih skupova sa medjunarodnim ucešcem:

 • IV Kongres kardiologa Srbije sa medjunarodnim učešcem, Beograd, 17-20. oktobar 2002.
 • XIII Kongres Udruženja kardiologa Jugoslavije, Novi Sad 17-20 oktobar 2001
 • I Jugoslovenski kongres o aterosklerozi sa medjunarodnim učešcem, Beograd, jun 2001.
 • III Kongres kardiologa Srbije sa medjunarodnim učešcem, Beograd, decembar 2000.
 • XII kongres Jugoslovenskog udruženja kardiologa, Herceg Novi, 14-18. jun, 1998.
 • XI kongres Jugoslovenskog udruženja kardiologa, Beograd, 1996.
 • XIth International Symposium on Cardiovascular Diseases, Novi Sad 1996, June 7-8.
 • X Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases, June 17-19, 1994, Novi Sad.

Kardiološki udžbenici i monografije u kojima su učestvovali članovi udruženja:

 • Nedeljković S, Kanjuh V, Vukotić M. (ured.): Kardiologija,
  Zavod za izdavacku delatnost, Beograd, 1994.
 • Nedeljković S, Kanjuh V, Vukotić M. (ured.): Kardiologija,
  Zavod za izdavacku delatnost, Beograd, 2000
 • Seferovic PM, Spodick DH, Maisch B. (eds.), Maksimovic R, Ristic AD. (assoc. eds.). Pericardiology: Contemporary answers to continuing challenges. Nauka, Beograd 2000
 • Ostojić M, Vukčević V, Grujić M, Matić M, Orlić D, Potpara T, Ristić AD, Seferović PM, Stanojević-Radmili M, Vujisić-Tešić B. Zamke u čitanju EKG-a. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2002.

Učešce u internacionalnim udžbenicima i monografijama:

 • Picano E, Stress Echocardiography, 4th ed. Springer Verlag Milano, Berlin, Heidelberg, New York, 2003.
 • Sekiguchi M, Richardson P. (eds.): Application of Endomyocardial biopsy: an update, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, 2003
 • Singal PK, Dixon IMC, Kirshenbaum LA, Dhalla NS (eds.). Heart failure. Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London, 2003
 • Hombach V. (Hrsg.). Interventionelle Kardiologie, Angiologie und Kardiovaskularchirurgie: Technik, Klinik, Therapie. Schattauer Verlag, Stuttgart, New York 2003
 • Cooper LT, Jr. (ed.), Myocarditis: From Bench to Bedside. Humana Press, Mayo Clinic, Totowa, NJ, 2002.
 • Ertl G. (editor). Kardiovaskuläre Forschung 2000. Steinkopff Verlag, Darmstadt 2001
 • Baroldi G, Cammerini F, De Maria R (eds.): Advances in Cardiomyopathies, Springer Verlag, Milano, Berlin, Heidelberg, New York, 1998
Trenutno na sajtu: 007

Pregledano: 846037 puta