XX Kongres
UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

Organizator


Udruženje kardiologa Srbije


Mesto održavanja


Hotel ”Palisad”, Zlatibor, Srbija
Tel: +381 31 841 161
Web: www.palisad.rs
E-mail: katarina.cicvaric@palisad.rs


Vreme održavanja


29. oktobar-1. novembar 2015. godine


Svečano otvaranje kongresa


29. oktobar 2015. godine, 19:00h, kongresna dvorana „Srbija“


Svečana večera


31. oktobar 2015. godine, 20:00h, restoran hotela “Palisad”


Kotizacija


120 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Kotizacija uključuje: prisustvo sesijama i izložbama, kongresni materijal, koktel dobrodošlice, svečanu večeru, dvogodišnju članarinu za Udruženje kardiologa Srbije sa pretplatom za časopis “Srce i krvni sudovi”


Registracioni pult


Hol hotela ”Palisad”
Radno vreme: 29.10-1.11.2015, 08:00-19:00 časova


Bedž


Bedž se dobija po uplati registracije i obavezan je za prisustvo naučnom programu. U slučaju gubitka bedža novi se izdaje samo uz ponovnu uplatu registracije


Izložba


Izložba farmaceutskih proizvoda i medicinske opreme će biti otvorena za vreme trajanja naučnog programa u holu hotelu “Palisad”


Internet prezentacija Udruženja kardiologa Srbije


uksrb.org


Tehnički sekretarijat kongresa


Udruženje kardiologa Srbije
Višegradska 26, 11000 Beograd
e mail: perisic.zoran@me.com, branko.beleslin@gmail.com, iatros007@gmail.com


Tehnički organizator kongresa


Rubicon travel, Beograd
Telefoni: +381 11 3981 411, +381 11 41 41 511
www.rubicontravel.rs
email: kongresi@rubicontravel.rs


Trenutno na sajtu: 008

Pregledano: 846019 puta