Udruženje kardiologa Srbije

Adekvatna evaluacija trombocitopenija kao preduslov uspešnog lečenja kardioloških bolesnika

Nebojša Antonijević1,2, Ivana Živković1, Ljubica Jovanović1, Rajko Milošević3, Jovan Peruničić1,2, Nebojša Radovanović1,2, Goran Koraćević4, Slobodan Obradović5, Vladimir Kanjuh2,6
1Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, 2Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 3Institut za hematologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, 4Klinika za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš, 5Klinika za urgentnu internu medicinu, Vojnomedicinska akademija, 6Odbor za kardiovaskularnu patologiju, Srpska akademija nauka i umetnosti
Preuzmite pdf

Poznavanje osnovnih patogenetskih mehanizama nastanka trombocitopenije je preduslov adekvatnog tretmana kompleksnih kardioloških bolesnika. Uvođenje perkutanih koronarnih intervencija uz primenu standardnih i novijih antitrombocitnih i antikoagulantnih lekova značajno je unapredilo prognozu bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom, no i dodatno povećalo rizik od nastanka novih tipova trombocitopenije, etiološki potpuno divergentnih, ali i sa zajedničkim imeniteljem da značajno utiču na nastanak novih komplikacija i povećanje mortaliteta. Trombocitopenije koje se javljaju kao posledica perkutanih koronarnih intervencija najčešće su uzrokovane primenom heparina, GP IIb/IIIa inhibitora i jodnim kontrastnim sredstvima.
Pored dobro poznate činjenice da znatan broj trombocitopenija potencijalno vodi nastanku hemoragijskog sindroma, mora se imati u vidu da postoji grupa oboljenja koja se manifestuju nalazom trombocitopenije, a predstavljaju faktor rizika za nastanak predominantno tromboznog procesa, među kojima se naročiti klinički značaj pridaje pojavi antifosfolipidnog sindroma, heparinom indukovanoj trombocitopeniji tipa II i tromboznoj trombocitopenijskoj purpuri.
Usled mogućnosti brzog nastanka komplikacija, obaveza je lekara da adekvatnim laboratorijskim monitoringom na vreme registruje ovo oboljenje, a s obzirom na kliničku kompleksnost ovih bolesnika, definiše uzrok i primeni odgovarajuće mere sa akcentom na individualizaciji terapijskog postupka.

Trenutno na sajtu: 007

Pregledano: 845982 puta