Udruženje kardiologa Srbije

Aktuelizacija kompleksnog problema profilakse venskog tromboembolizma u gojaznih osoba

Nebojša Antonijević1,2, Ljubica Jovanović2, Ivana Živković2, Milan Apostolović1,3, Miodrag Vukčević1,4, Vladimir Kanjuh1,5
1 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2 Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, 3 Institut za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, 4 Kliničko bolnički centar “Bežanijska kosa”, 5 Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za kardiovaskularnu patologiju
Preuzmite pdf

Bez obzira što se gojaznost prepoznaje kao izražen faktor rizika za venski tromboembolizam (VTE), ni najnovije preporuke iz 2012. godine, kao ni one prethodne, mada specifikuju, ne osvetljavaju u dovoljnoj meri problematiku tromboprofilakse gojaznih osoba. Ipak, jedan broj studija ističe da su preporučene fiksne doze antikoagulanasa za opštu populaciju suboptimalne u gojaznih osoba prevashodno zbog kompleksnosti farmakokinetike u ovoj populaciji. Samo segment tog problema predstavlja, između ostalog, kako poremećena apsorpcija supkutano primenjenog leka iz slabije prokrvljenog masnog tkiva, tako i niži procenat dobro vaskularizovanog mišićnog tkiva u odnosu na ukupnu telesnu masu i posledični rizik od predoziranja antikoagulatnih lekova usled simplifikovanog izračunavanja doze prema kilogramu ukupne telesne mase. Problem dalje usložnjava uticaj ubrzanog renalnog klirensa leka i stepena glomerularne filtracije u gojaznih, poremećaj određenih hepatičkih metaboličkih procesa i od leka i stepena gojaznosti zavisan volumen distribucije.
Na kontroverznost profilakse VTE u gojaznih ukazuje postojanje većeg broja supkutanih doznih režima niskomolekularnih, nefrakcionisanih heparina i selektivnih antagonista FXa, kao i problematična validnost monitoringa ovih lekova standardnim testovima. Alternativno rešenje bi predstavljala primena niskodoznog intravenskog režima nefrakcionisanog heparina, uvođenje peroralnih antikoagulanasa tipa antagonista vitamina K uz relativno jednostavan monitoring pomoću INR i neizostavnu mehaničku profilaksu VTE adaptiranu prema potrebama ove populacije.

Trenutno na sajtu: 008

Pregledano: 845974 puta