Udruženje kardiologa Srbije

Evropske preporuke za dijagnostiku i lečenje akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta

Radna grupa Evropskog udruženja kardiologa za dijagnostiku i lečenja akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta
Preuzmite pdf


Trenutno na sajtu: 005

Pregledano: 845872 puta