Udruženje kardiologa Srbije

Dvogodišnji rezultati rada angiosale ZC Užice

Olivera Mićić, Milan A. Nedeljković*, Vuk Mijailović, Katica Mraković, Branko Tomić Opšta bolnica Užice, Zdravstveni centar Užice, *Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije

Uvod: Sledeći ciljeve inicijative‘’Stent for life’’ Udruženje kardiologa Srbije je, uz podršku Ministarstva zdravlja Srbije, započelo formiranje mreže centara za perkutanu koronarnu intervenciju (PCI). Metod i rezultati: Sala za kateterizaciju srca u Opštoj bolnici Užice počela je sa radom 12.12.2011. godine. Sala u režimu 24h pripravnosti radi od ponedeljka u 07h do petka u 13h. Svih 335.826 stanovnika Zlatiborskog okruga gravitira ka ovoj angiosali. Rezultati: Do 01.08.2013. godine uradjene su 1504 koronarne procedure, od toga 1017 dijagnostičkih koronarografija, 228 primarnih PCI i 259 elektivnih PCI. 85,6% bolesnika sa infarktom miokarda sa ST elevacijom je dobilo neki vid reperfuzione terapije, od toga je njih 75% lečeno primarnom PCI, a 25% trombolitičkom terapijom. Intrahospitalni mortalitet bolesnika koji su lečeni primarnom PCI je bio 3,1%. U elektivnim PCI pretežno su lečeni bolesnici sa lezijama tipa A i B1. Zaključak: Naši ciljevi su: dalja edukacija kadra, uvodjenje novih procedura, dostupnost angiosale 24 sata dnevno 7 dana u nedelji, skraćivanje ukupnog ishemijskog vremena kod bolesnika sa STEMI i unapredjenje saradnje sa drugim bolnicama u našem okrugu.
Trenutno na sajtu: 004

Pregledano: 846116 puta