Udruženje kardiologa Srbije

GRK-2 inhibitor lek kandidat u terapiji srčane insuficijencije

Marko Vasić, Nina Japundžić Žigon
Institut za kliničku farmakologiju, farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pored značajnog napretka farmakoterapije, srčana insuficijencija i dalje ostaje jedan od vodećih uzroka smrti u svetu. Postojeća terapija produžava život, ali ne dovodi do regresije patoloških promena u miokardu, već samo usporava njihovu progresiju. Ključnu ulogu u nastanku srčane insuficijencije ima disfunkcija beta adrenergičkih receptora (βAR), kao i povećanje aktivnosti kinaze vezane za G-protein tip 2 (GRK-2). Novi kanditat za lek u srčanoj insuficijenciji je inhibitor G protein kinaze tip 2 (βARKct) koji sprečava nishodnu regulaciju, odnosno desenzitizaciju βAR u srčanoj insuficijenciji. Eksperimentalni nalazi pružaju dokaze da βARKct zaustavlja začarani krug propadanja mišića i obnavlja snagu srčane kontakcije, kao i da vrši reverziju patoloških promena u insuficijentnom miokardu. U radu su prikazana najnovija saznanja o ulozi βAR i njihove desenzitizacije u srčanoj insuficijenciji, mehanizam dejstva βARKct i ohrabrujući nalazi eksperimentalnih i translacionih kliničkih studija.
Trenutno na sajtu: 004

Pregledano: 846123 puta