Udruženje kardiologa Srbije

Nepodudarnost elektrokardiografske i angiografske lokalizacije infarkta miokarda sa st elevacijom. značaj postojanja intraaortne balon pumpe u sali za kateterizaciju srca

Olivera Mićić1, Milan A. Nedeljković2, Vuk Mijailović1, Katica Mraković1, Branko Tomić1 1Opšta bolnica Užice, Zdravstveni centar Užice, 2Klinički centar Srbije

Akutna okluzija LAD prezentuje se elevacijom ST segmenta u prekordijalnim odvodima i recipročnom ST depresijom ST segmenta u inferiornim odvodima. Istovremena ST elevacija u prednjim i inferiornim odvodima opisuje se kod akutne okluzije LAD koja „obavija“ srčani vrh i vaskularizuje najmanje jednu četvrtinu donjeg zida leve komore.
Prikazaćemo slučaj elektrokardiografske slike inferoposteriornog infarkta kod pacijenta Z. M. (75 god.) izazvanog akutnom okluzijom LAD koja septalnim heterokolateralama puni vijabilni miokard u zone irigacije RCA koja je ranije okludirana. Bolesnik u salu ulazi u kardiogenom šoku, pa je intervencija, i pored uspešnog otvaranja infarktne arterije i otvaranja heterokolaterala za RCA, završena smrtnim ishodom.
Interventni kardiolozi moraju razmišljati o mogućnosti nepodudaranja infarktne lezije tumačeno elektrokardiografski i angiografski i uticaju takve situacije na odlaganje otvaranja infarktne arterije i klinički tok.
Trenutno na sajtu: 004

Pregledano: 846111 puta