Udruženje kardiologa Srbije

Reč urednika


Akademik, prof. dr Miodrag Ostojić,
glavni urednik časopisa „Srce i krvni sudovi”

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom XVIII kongresa Udruženja kardiologa Srbije u broju 3 (volumen 30) časopisa „Srce i krvni sudovi“ objavljujemo proširenu verziju Vodiča za ishemijsku bolest srca (IBS) koji je, zajedno sa ostalim vodičima, pravljen u organizaciji agencije AZUS.

Neminovnost uređenja i osavremenjavanja zdravstvene zaštite u Srbiji prepoznata je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Na potrebu da se pristupi izradi Vodiča dobre prakse ukalazala je činjenica da se primenjuju neujednačeni kriterijumi dijagnostike i lečenja, te da postoji potreba da se kroz uvođenje Vodiča u zdravstveni sistem Srbije formulišu i primene što bolji standardi u pružanju medicinskih usluga građanima. U evropskim zemljama koje imaju dugu tradiciju uređenja zdravstvene zaštite(,) u toku poslednje decenije uveliko se primenjuje jedinstven način dijagnostikovanja, lečenja i praćenja pojedinih bolesti.

Pored izrade Vodiča kliničke prakse, ovaj projekat ima za cilj uvođenje uniformnih kriterijuma dobre kliničke prakse u domenu dijagnostike i terapije, kao i izradu programa edukacije bolesnika. Vodiči su namenjeni lekarima svih nivoa zdravstvene zaštite i farmace- utima. Sve faze ovog projekta usmeravao je i kontrolisao Nacionalni komitet za izradu Vodiča kliničke prakse u Srbiji. Multidisciplinarni pristup je bio osnovna ideja tokom pisanja ovih preporuka. Ovi vodiči su zasnovani na našem iskustvu, ali i na postojećim evropskim preporukama.

Kao glavni urednik časopisa „Srce i krvni sudovi”, želeo bih da istaknem da su ove preporuke nastavak ranije započetog posla iz 2002. godine koji nikada ne bi mogao biti sproveden do kraja da nije bilo ogromnog entuzijazma ljudi koji su učestvovali u njemu i koji su uložili svoje vreme, znanje i energiju. Međutim, pisanje preporuka je ipak lakši deo posla, znatno teži deo je njihova primena u praksi. Iz tog razloga je u preporukama IBS napisano (je) i poglavlje: „Specifični aspekti primene preporuka u Republici Srbiji“.

Nadam se da će ove preporuke ispuniti svoj cilj u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji IBS.
Trenutno na sajtu: 003

Pregledano: 846135 puta