Udruženje kardiologa Srbije

Gastrointestinalno krvarenje kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda lečenog primarnom PCI – prikaz slučaja


Trenutno na sajtu: 008

Pregledano: 845696 puta