Udruženje kardiologa Srbije

Prikaz slučaja bolesnice sa hipertrofičnom neopstruktivnom kardiomiopatijom u svetlu Evropskih preporuka za dijagnozu i lečenje hipertrofične kardiomiopatije


Trenutno na sajtu: 006

Pregledano: 845826 puta