Udruženje kardiologa Srbije

Sekundarna prevencija i rehabilitacija

Miodrag Ostojic
Klinika za kardiologiju, Klinicki centar Srbije; Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Preuzmite pdf

Miodrag Ostojic
Klinika za kardiologiju, Klinicki centar Srbije; Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


Sekundarna prevencija i rehabilitacija predstavljaju esencijalni i dokazani deo lecenja bolesnika sa IBS, sa kojom se zapocinje još u bolnickim uslovima, i podrazumeva OMT, modifikaciju faktora rizika i permanentne promene stila života (prema vec navedenoj formuli „0-3-5-120-4-2-0“ i Tabeli 1). Potrebna je evaluacija da li se bolesnici pridržavaju predloženih mera u redovnim vremenskim intervalima, na svakih 6 meseci.     Kod bolesnika lecenih pomocu PCI, za procenu rehabilitacionog programa sa fizickim vežbanjem, simptomogranicavajuci test opterecenja je bezbedno izvesti 7-14 dana nakon pPCI i nakon 24 h kod elektivnih PCI.    U Tabeli 2 prikazane su preporuke za OMT nakon revaskularizacije miokarda.

Literatura:

1. Wijns W., et al. Guidelines on myocardial revascularization: The    Task Force on Myocardial Revascularization of the European Soci   ety of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio   Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J., 2010; 31 (20): 2501-55.
Trenutno na sajtu: 003

Pregledano: 846131 puta