Udruženje kardiologa Srbije

Edem pluća kod bolesnice sa nekompaktnim miokardom leve komore

Nataša Marković Nikolić1, Milica Dekleva1, Milica Mićović2, Ana Čolić2, Bojan Janošević3, Vladimir Novaković2, Siniša Dimković1, Aleksandra Aranđelović1

1 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2 KBC Zvezdara – Kardiologija, 3 KBC Zvezdara – Hitan internistički prijem
Preuzmite pdf

Nekompaktni miokard leve komore (NMLK) je retka kardiomiopatija sa prevalencom od 0,014 % do 1,3 % u opštoj populaciji. Posledica je intrauterinog prekida procesa miokardnog sazrevanja na početku fetalnog razvoja. Može biti asimptomastki. Kod uznapredovalih slučajeva klasična je trijada: srčana slabost, ventrikularne aritmije i sistemske tromboembolije. Prikazan je slučaj bolesnice VM stare 62 godine, primljene kao hitan slučaj zbog razvoja edema pluća kod koje je ehokardiografski dijagnostikovano postojanje nekompaktnog miokarda leve komore (NMLK). Nalaz je tipičan sa slikom dubokih recesusa koji komuniciraju sa šupljinom leve srčane komore i izraženih trabekula koje čine nekompaktni deo miokarda koji je više od 2 puta deblji od kompaktmog dela, što je neophodni dijagnostički kriterijum. U diskusiji je analiziran slučaj naše bolesnice u svetlu dostupnih literaturnih podataka o učestalosti, dijagnostičkim kriterijumima, toku bolesti i prognozi, diferencijalnoj dijagnozi i lečenju. nekompaktni miokard leve komore, edem pluća
Trenutno na sajtu: 003

Pregledano: 846068 puta