Udruženje kardiologa Srbije

Efekti rane primene statina na endotelnu funkciju kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda: Randomizovana studija

Vojislav Giga, Danijela Lepojević2, Branko Beleslin1,3, Ana Đorđević-Dikić1,3, Snežana Komnenović1, Jelena Stepanović1,3, Zorana Vasiljević1,3, Miodrag Ostojić3

1 Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, 2 KBC Zvezdara, Beograd, 3 Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
Preuzmite pdf

Uvod: Pokazano je da terapija statinima dovodi do poboljšanja endotelne funkcije u različitim kardiovaskularnim oboljenjima. Međutim, nije jasno da li su pozitivni efekti statina na endotelnu funkciju zavisni od doze leka kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda (AIM). Cilj naše studije je bio da se procene efekti različitih udarnih doza statina na endotelnu funkciju kod bolesnika sa AIM. Metode: Devedeset bolesnika sa AIM je randomizovano unutar 24-72 h od hospitalizacije u 3 grupe u zavisnosti od primenjene doze statina - grupa I uobičajena doza statina koja se primenjuje u koronarnoj jedinici, grupa II 40 mg atorvastatina i grupa III 80 mg atorvastatina. Nakon 7 dana terapije svi bolesnici su prevedeni na standardnu dozu statina. Endotelna funkcija procenjena metodom protokom izazvane dilatacije a. brachialis (FMD) ispitivana je pre studije, nakon 7 i 30 dana od randomizacije, kao i lipidni status, ukupni holesterol (UH), LDL, HDL-holesterol i trigliceridi (TG).

Rezultati: Nije bilo razlike među grupama u posmatranim kliničkim parametrima (starost, maksimalne vrednosti kreatin-kinaze, prevalenca pušenja, dijabetes, p=NS, za sva poređenja), bazalnim vrednostima FMD: 2.69±4.32% (grupa I) vs. 4.39±4.76% (grupa II) vs. 3.39±5.22% (grupa III)(p=NS za sve), niti lipidnih parametara uključujući UH, LDL, HDL i trigliceride (p=NS za sva poređenja). Tokom praćenja, četiri bolesnika su umrla, jedan bolesnik je bio nedostupan pregledu, a jedan je isključen iz studije zbog trostrukog porasta transaminaza. Ukupno, terapija statinim je poboljšala FMD nakon 7 dana terapije (bazalno: 3.18±4.74% vs. 5.21±4.30% dan 7, p<0.01), uz dalje poboljšanje nakon 30 dana terapije (FMD 6.77±4.39%, p<0.001 vs. bazalno i dan 7). Međutim, nije bilo razlike u FMD-u među grupama nakon 7 dana (4.07±4.92% (I) vs. 5.56±4.36% (II) vs. 5.92±3.48% (III), p=NS) i nakon 30 dana terapije (6.55±4.53% (I) vs. 7.20±4.29% (II) vs. 6.97±4.26% (III). Nakon 30 dana terapije statinima dolazi do značajnog smanjenja ukupnog (6.04±1.59 vs. 4.24±1.00 mmol/L) i LDL holesterola (4.1±1.09 vs. 3.13±0.94 mmol/L) (p<0.01 za oba), bez značajnih promena HDL i TG. Nije postojala značajna korelacija između FMD i lipidnih parametara.

Zaključak: Terapija statinima brzo dovodi do popravljanja endotelne funkcije kod bolesnika sa AIM, ali ovaj efekat ne zavisi od različitih udarnih doza leka. akutni infarkt, endotelna disfunkcija, statini
Trenutno na sajtu: 006

Pregledano: 846032 puta