Udruženje kardiologa Srbije

Procena kvaliteta rekonstrukcije dvanaestokanalnog elektrokardiograma iz vektorskog zapisa CardioBip sistema sa integralnim elektrodama na osnovu individualne matrice

Siniša U. Pavlović1,5, Boško Bojović3, Vladan Vukčević1,2, Ljupčo Hadžijevski3, Petar Beličev3, Predrag Mitrović1,2, Petar Otašević1,4, Rade Babić1,4

1 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2 Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, 3 Institut za nuklearne nauke, Vinča, 4 Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, 5 Pejsmejker centar „Prof Milan Bane Đorđević“ Klinički centar SrbijePreuzmite pdf

Uvod Postojeći sistemi za urgentnu telemetriju kardioloških bolesnika snimaju jedan ili dva odvoda EKG-a. Ovo je dovoljno u slučaju dijagnoza vezanih za poremećaje ritma, dok je, u slučaju koronarne bolesti, u urgentnoj situaciji za procenu neophodno imati kompletan 12 kanalni EKG. Metod Novi sistem CardioBip koristi džepni aparat koji snima tri kanala na osnovu kojih se računski rekonstruišu i prikazuju svih 12 kanala, koristeći za proračun metod sa individualizovanom matricom transformacije. Džepni aparat snimanje obavlja pomoću integralnih elektroda, bez upotrebe kablova, čime se bolesniku omogućava lako snimanje EKG-a kod kuće, odnosno ma gde se nalazio. Posebno razvijeni softver omogućava grafički prikaz kompletnog EKG-a. Analizirano je 60 bolesnika u dve vodeće kardiološke ustanove u Beogradu sa ciljem da se višestrukom nezavisnom kontrolom od strane svih lekara koji su učestvovali u analizi proceni prisustvo ili odsustvo razlike po svakom pojedinačnom odvodu rekonstruisanog elektrokardiograma i elektrokardiograma koji je standardno snimljen, radi procene nivoa pouzdanosti ovakve rekonstrukcije, kao i uticaja eventualne promene na završnu dijagnozu. Rezultati i zaključak Izloženi sistem za rekonstrukciju elektrokardiograma na osnovu samo tri odvoda omogućava brzu i preciznu rekonstrukciju dvanaestokanalnog elektrokardiograma, što otvara mogućnost daljeg razvoja sistema i primenu transtelefonskog prenosa ovakvog zapisa. Cilj ovog koncepta je da omogući skraćenje vremena do uspostavljanja dijagnoze do primene adekvatne terapije i povećava verovatnoću preživljavanja.
Trenutno na sajtu: 003

Pregledano: 846128 puta