Udruženje kardiologa Srbije

Tkivni doppler i strain rate ehokardiografija u proceni regionalne miokardne funkcije

Brane Lončarević1, Đorđe Šunderić2, Milan Lončarević3

1 Poliklinika „Corona“ Užice, 2 Dom zdravlja Užice, 3 Medicinski fakultet Univerzitet u BeograduPreuzmite pdf

Uvod Tkivni Dopler praćenjem malih tkivnih brzina, može sa solidnom pouzdanošću da kvantifikuje kretanje zdravog i obolelog miokarda. Strain rate imaging odslikava napregnutost i stepen deformacije miokarda tako da se može koristiti kao neinvazivna tehnika za kvantifikaciju sa većom preciznošću od tkivnog Doplera. Cilj rada je da se uporede mogućnosti tkivnog Doplera i Strain rate imaging-a u detekciji postinfarktnih ožiljnih promena i proceni osetljivost svake metode ponaosob. Metodi U ispitivanje je uključeno 35 pacijenta sa prebolelim infarktom, prosečne starosti 58,1±10,9 godina. Svim ispitanicima rađen je pored klasičnog ultrazvučnog pregleda i tkivni Doppler i strаin rate imaging na aparatu Esaote My lab 30 CV - X strain softverski paket, u zoni infarktnog ožiljka i suprotnog zida srca pri čemu su beležene maksimalne sistolne brzine tkivnim Dopplerom i maksimalni strain/strain rate u sistoli. Rezultati Rezultati tkivnog Doplera za područje infarktnog ožiljka iznosili su prosečno 0,08±0,01 m/sec, a za suprotni zid 0,09±0,02 m/sec (p<0,05). Sistolni strain u zoni infarktnog ožiljka iznosio je 16,7±3,9% , a u zoni suprotnog zida 18,8±4,0%, (p<0,01). Za strain rate prosečna vrednost izmerena u zoni infarktnog ožiljka je -0,8±0,2 1/sec, a u zoni suprotnog zida -1,1±0,2 1/sec) (p<0,01). Zaključak Tkivni Dopler i strain rate mogu pouzdano razlikovati ožiljni od zdravog miokarda sa većom osetljivošću u korist strain rate metode.
Trenutno na sajtu: 007

Pregledano: 845681 puta