Udruženje kardiologa Srbije

Značaj ranog prepoznavanja i pravilnog lečenja infarkta desne komore

Mirjana Tomić1, Gordana Vukčević Milošević1, Jasminka Kostić1, Marija Boričić1, Gabrijela Nikčević3, Vladan Vukčević1,2, Gordana Draganić1, Danijela Trifunović1,2, Milan Petrović1,2, Bosiljka Vujisić Tešić 1,2

1 Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija, 2 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 3 Pesmejker centar, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija,Preuzmite pdf

Bolesnici sa inferiornim infarktom i infarktom desne komore imaju značajno veći mortalitet od oko 30 % u odnosu na 6 % kod bolesnika koji nemaju infarkt desne komore. Uzrok povećanog mortaliteta su komplikacije koje se javljaju kod preko 50 % ovih bolesnika. Najčešće su poremećaji provođenja u vidu AV bloka II i III stepena, pojava apsolutne aritmije i inraventrikularne smetnje provođenja. Takođe su česte ruptura slobodnog zida desne komore, interventrikularnog septuma i papilarnih mišića desne komore.

U radu je prikazan bolesnik sa akutnim inferoposteriornim infarktom i infarktom desne komore koji je bio komplikovan poremećajima provođenja u smislu tranzitornog kompletnog AV bloka, čestim ventrikularnim ekstrasistolama i epistenokardičnim perikarditisom.
Trenutno na sajtu: 005

Pregledano: 845672 puta