Istorijat radnih grupa

2013 - 2015

1. Kateterizacija i perkutane koronarne intervencije:

Predsednik: Milan Nedeljković

Budući predsednik: Siniša Stojković

2. Srčana insuficijencija

Predsednik: Jovan Peruničić

Budući predsednik: Petar Otašević

3. Prevencija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesti

Budući predsednik: Vojislav Giga

4. Pejsing i resinhronizacija

Budući predsednik: Zoran Perišić

5. Kardiovaskularni imidžing

Budući predsednik: Ivana Nedeljković

6. Akutni koronarni sindrom

Predsednik: Milika Ašanin

Budući predsednik: Aleksandra Aranđelović

7. Kardiovaskularna farmakologija

Budući predsednik: Miloje Tomašević

8. Hipertenzija

Predsednik: Vesna Stojanov

Budući predsednik: Marina Deljanin - Ilić

9. Stečene i urođene srčane mane

Budući predsednik: Dimitra Kalimanovska - Oštrić

10. Bolesti perikarda, miokarda i plućne cirkulacije

Budući predsednik: Dejan Simeunović

11. Koronarna patofiziologija, mikrocirkulacija i funkcija miokarda

Budući predsednik: Ana Đorđević - Dikić

12. Ateroskleroza i ćelijska biologija srca

Budući predsednik: Slobodan Obradović

13. Periferna cirkulacija i tromboza

Budući predsednik: Nebojša Antonijević

14. Kardiološka privatna praksa

Predsednik: Dušan Bastać

Budući predsednik: Snežana Pavlović

15. Sestre i tehničari

Predsednik: Milanka Lukić

Budući predsednik: Aleksandra Milošević

16. Srčane aritmije

Predsednik: Tatjana Potpara

Budući predsednik: Nebojša Mujović

17. Elektrofiziologija

Predsednik: Lazar Angelkov

Budući predsednik: Milosav Tomović

2009 - 2013

1. Kateterizacija i perkutane koronarne intervencije

Predsednik: Akademik Prof Dr Miodrag Ostojić

Podpredsednik/budući predsednik: Prof Dr Milan Nedeljković

2. Srčana insuficijencija

Predsednik: Prof Dr Zorana Vasiljević-Pokrajčić

Podpredsednik/budući predsednik: Dr Bojan Stojinić

3. Prevencija i rehabilitacija kardiovaskluarnih bolesti

Predsednik: Prof Dr Stevan Ilić

Podpredsednik/budući predsednik: Doc Dr Ivan Tasić

4. “Pacing” i elektrofiziologija

Predsednik: Doc Dr Goran Milašinović

Podpredsednik/budući predsednik: Dr Lazar Angelkov

5. Kardiovaskularni “imaging” (Eho, CT, NMR)

Predsednik: Prof Dr Bosiljka Vujisić-Tešić

Podpredsednik/budući predsednik: Doc Dr Jelena Stepanović

6. Akutni korornarni sindrom

Predsednik: Prof Dr Jovan Peruničić;

Podpredsednik/budući predsednik: Prof Dr Gordana Panić

7. Kardiovaskularna farmakologija

Predsednik: Prof Dr Dejan Sakač

Podpredsednik/budući predsednik: Prof Dr Biljana Obrenović-Kiršćanski

8. Hipertenzija

Predsednik: Prof Dr Branko Lović

Podpredsednik/budući predsednik: Prof Dr Katica Pavlović

9. Stecene i urodjene srcane mane

Predsednik: Dr Ljiljana Jovović

Podpredsednik/budući predsednik: Prof Dr Ida Jovanović

10. Bolesti perikarda, miokarda i plucne cirkulacije

Predsednik: Prof Dr Petar Seferović

Podpredsednik/budući predsednik: Ass Dr Arsen Ristić

11. Koronarna patofiziologija, mikrocirkulacija i funkcija miokarda

Predsednik: Dr Ljupče Mangovski

Podpredsednik/budući predsednik: Doc Dr Branko Beleslin

12. Ateroskleroza i celijska biologija srca

Predsednik: Akademik Prof Dr Vladimir Kanjuh

Podpredsednik/budući predsednik: Doc Dr Dragan Dinčić

13. Periferna cirkulacija i tromboza

Predsednik: Doc Dr Slobodan Obradović

Podpredsednik/budući predsednik: Dr Mirko Colić

Trenutno na sajtu: 007

Pregledano: 845801 puta