Udruženje kardiologa Srbije SRB ENG
 
 
 
 
 

Dnevni Izveštaj 02.03.2015. - dr Olga Petrović

Olga Petrović

Zadovoljstvo mi je da vam prenesem utiske i saznanja sa sesije koju je drugog drana Prvog kongresa kardiovaskularnog imidžinga u Srbiji u popodnevnim časovima održao tim za transplantaciju srca i mehaničku cirkulatornu potporu Kliničkog centra Srbije.

Prof dr Miljko Ristić, direktor Kliničkog centra Srbije i vođa tima za transplantaciju srca i mehaničku cirkulatornu potporu, otvorio je sesiju i predstavio rezultate svog tima koji je počeo sa radom pre tri godine. 10 transplantiranih bolesnika, 19 ugradjenih mehaničhih pumpi svrstava ih u tim sa iskustvom u ovoj oblasti. A bolesnici od kojih neki već skoro 2 godine žive sa veštačkom srčanom pumpom ili sa transplantiranim srcem i koji su se od umirućih pretvorili u one koji mogu da uživaju u životu opravdava entuzijazam ovog tima stručnjaka koji je na raspolaganju 24h. Takođe smo se podsetili na to da je na žalost svest o doniranju organa kod nasih sugrađana još nedovoljno razvijena i da se mora nastaviti sa prosvećivanjem.

Docent Sveta Putnik nas je upoznao sa istorijatom transplantacije srca i ugradnje srčanih pumpi, tipovima pumpi i hirurškim tehnikama ugradnje mehaničke cirkulatorne potpore kao i hiruškim tehnikama transplantacije srca.

Ass dr Danijela Trifunović je prikazala slučajeve bolesnika sa terminalnom srčanom slabošću i tako objasnila koja ehokardiografska merenja su potrebna i na šta treba obratiti posebnu pažnju u preoperativnoj selekciji bolesnika za mehaničku cirkulatornu potporu (procena funkcije desnog srca, otkrivanje intrakardijalnih šantova, značaj prisustva aortne regurgitacije, trombnih masa). Takodje, je ukazala na značaj ehokardiografke procene miokada potencijalnog donora za transplantaciju srca.

Dr Emilija Nestorović je ukazala na ogroman značaj intraoperativne transezofagusne ehokardiografije (TEE) tokom same procedure ugradnje mehaničke cirkulatorne potpore, bez koje je ova operacija nezamisliva, kao i na značaj intraoperativne TEE tokom transplantacije srca. Objasnila je normalan ehokardiografski nalaz nakon ovih procedura, kao i patološki, a na osnovu koga će se preduzeti dalje hitne terapijske mere. Dr Nestorović je posebno istakla značaj intezivnog serijskog ehokardiografskog praćenja ovih bolesnika (podešavanje rada pumpe, otkrivanje komplikacija).

Dr Mladen Kočica nas je upoznao koju snagu u održavanju života ima ECMO (ekstrakorporalna membranska oksigenacija), mašina koja može da da ključnu podršku bolesnicima u teškom opštem stanju bilo da je uzrok takvog stanja prolazna izražena srčana slabost ili plućni problem.

dr Olga Petrović,
Kabinet za ehokardiografiju
Klinika za kardiologiju
Klinički centar Srbije