Udruženje kardiologa Srbije SRB ENG
 
 
 
 
 

Daily Report 02.03.2015.

dr Olga Petrović

dr Olga Petrović

Zadovoljstvo mi je da vam prenesem utiske i saznanja sa sesije koju je drugog drana Prvog kongresa kardiovaskularnog imidžinga u Srbiji u popodnevnim časovima održao tim za transplantaciju srca i mehaničku cirkulatornu potporu Kliničkog centra Srbije.

Prof dr Miljko Ristić, direktor Kliničkog centra Srbije i vođa tima za transplantaciju srca i mehaničku cirkulatornu potporu, otvorio je sesiju i predstavio rezultate svog tima koji je počeo sa radom pre tri godine. 10 transplantiranih bolesnika, 19 ugradjenih mehaničhih pumpi svrstava ih u tim sa iskustvom u ovoj oblasti. A bolesnici od kojih neki već skoro 2 godine žive sa veštačkom srčanom pumpom ili sa transplantiranim srcem i koji su se od umirućih pretvorili u one koji mogu da uživaju u životu opravdava entuzijazam ovog tima stručnjaka koji je na raspolaganju 24h. Takođe smo se podsetili na to da je na žalost svest o doniranju organa kod nasih sugrađana još nedovoljno razvijena i da se mora nastaviti sa prosvećivanjem.

Procitaj dalje

dr Gordana Krljanac

dr Gordana Krljanac

Drage Kolege,

Ja sam reporter i želela bih da sa vama podelim najaktuelnije vesti drugog dana Kongresa Kardiovaskularnog imidžinga Srbije koji se održava u Beogradu u Hotelu „Crown Plaza“ od 1-3. Marta 2015 godine.

Drugi dan je počeo sa sesijom Profesor Jane Somerville iz Londona koja je, na neverovatno instruktivan način, kroz niz primera, ukazala da je uloga, kako je rekla jednostavne, jeftine i brze dijagnostićke metode - rendgenskog snimka u urodjenim srčanim manama (USM) kod odraslih i te kako značajna. Prva indikacija za ovu metodu je svakako postavljanje dijagnoze, a druga indikacija je u praćenju ovih bolesnika tokom njihove dugogodišnje bolesti. Zatim je usledilo predavanje Ass. dr Aleksandre Nikolić koja je ukazala da elektrokardiografija (EKG) u dijagnozi USM, a naročito u komplikacijama, u vidu aritmija predstavlja prvu i nezamenjuvu metodu. Istakla je da sve veći problem predstavljaju supraventrikularne aritmije, čija je i učestalost veća u odnosu na ventrikularne poremećaje ritma u USM. U zaključku je rečeno da EKG daje značajne informacije samo uz predhodnu kliničku procenu bolesnika. Profesorka Bosiljka Vujisić je dodala da se EKG i RTG snimak, ponekad, izostave i previdi se njihova analiza, a jednako su važne kao i druge, napredne dijagnostičke tehnike kod urodjenih srčanih mana kod odraslih. Dr. Ljiljana Jovović je kroz niz primera objasnila šta treba da tražimo, šta možemo da dobijemo i koje su informacije najvažnije u ehokardigrafskom pregledu kod USM. Profesorka Dimitra Kalimanovska-Oštrić je kroz primere pokazala da su multimodaliteti imidžinga i te kako značajni u dijagnozi USM koje se ponekad kod mladih ljudi mogu fatalno završiti. Istakla je urodjenu manu kao što je anomalno ishodište koronarnih arterija na koju treba misliti jer se nalazi na drugom mestu po redu uzroka naprasne srčane smrti kod mladih atletičara. Ova bolest se karakteriše dispnejom, sinkopama i palpitacijama. Na kraju sesije Profesorka Ida Jovanović je pokazala da neki parametri koji se dobijaju uz pomoć novih ehokardiografskih metoda kao što je indeks miokardnog pokreta ili indeks pokreta mitralnog anulusa kao i longitudinalni stejn mogu biti adekvatna zamena za procenu ejekcione frakcije (EF) kod USM, dok je dr Tamara Ilisić kroz primere pokazala značajnu ulogu magnetne rezonance u USM.

Procitaj dalje

Daily Report 01.03.2015.

dr Ivana Jovanović

Ivana Jovanović

Dear Colleagues,

I am delighted to share with You the first officially reviewed highlights of cardiovascular Imaging of Serbia 2015 which is being held in Belgrade Crown Plaza Hotel, March 1-3, 2015. If one can judge only by the first day, this certainly promises to be one of the most visited congresses that was ever held in Serbia, as well as the one with the broadestinternational attendance.

The lectures selected represent the most compelling topics of relevance to a broad array of clinical practitioners. One of the leading conceptual ideas of this congress is to emphasize how multimodality imaging has changed the practice of cardiology regarding disease diagnosing and monitoring. Morning started with a teaching session were prof M. Petrovic delivered some thoughts on an always interesting topic- Assessment of diastolic function Procitaj dalje

dr Ivana Rakočević

dr Ivana Rakočević

Kao prvo volela bih da ukažem na čast i zadovoljstvo da sam jedan od reportera Prvog kongresa Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije 2015 godine.

Prvog dana kongresa čast da otvori prvu jutarnju sesiju pripala je kardiohirurgu, prof M Kočici koji nam je predočio anatomske i fiziološke principe funcije leve komore sa posebnoim osvrtom na primenjivost tih principa u svakodnevnoj praksi kardiohirurga. Zatim je usledilo predavaje dr Jovanović o osnovnim principima i tehnikama procene miokardne mehanike, gde je posebna pažnja bila usmerena na spackle tracking imidžing sa svim njegovim prednostima i manama. Prof A Djordjević Dikić je kroz praktične pimere objasnila značaj metoda kvantifikacije miokardne mehanike u proceni miokardne ishemije i vijablnosti, naglasivši da su za sada strain i strain rate našli primenu kao komplementarne metode standardnoj stres ehokardiografiji. Procitaj dalje