Udruženje kardiologa Srbije SRB ENG
 
 
 
 
 

Organizacioni odbor

Predsednik Organizacionog odbora CIS 2015:
Jelena Stepanović, MD, PhD, FESC (jelena.stepanovic@kcs.ac.rs)

Sekretari Organizacionog odbora CIS 2015:
(voja2011@yahoo.com)
(danijelatrif@gmail.com)