Udruženje kardiologa Srbije SRB ENG
 
 
 
 
 

Tehnička uputstva za predavače i autore radova

Uputstvo predavačima

Trajanje predavanja određeno je satnicom u programu kongresa.
Precizno postovanje vremena izlaganja je neophodno i biće obezbeđeno
posebnim tehničkim merama.

Usmene prezentacije

U svim salama obezbeđeni su tehnički uslovi za projekcije prezentacija u Power Point formatu. Prezentacije mogu biti donete na CD-u, USB Flash Memory ili sopstvenom notebook računaru.

Poster prezentacije

Maksimalni format postera 2 m (visina) x 1 m (širina). Posteri se postavljaju pola sata pre sesije, a prvi autor rada i/ili neko od koautora su u obavezi da za vreme
trajanja sesije budu pored postera zbog eventualnih pitanja i diskusije sa zainteresovanim učesnicima kongresa.

Predaja prezentacije

Predaja prezentacija u Power Point formatu biće u vidno obeleženoj prostoriji u Hotelu Crowne Plaza. Predavači su u obavezi da predaju slajdove najkasnije 1 čas pre početka sesije na kojoj izlažu.

Format abstrakta

Abstrakti se šalju isključivo u elektronskoj formi putem sajta Udruženja kardiologa Srbije: www.uksrb.org (prijava)

Maksimalna dužina abstrakta je 250 reči, a format prema primeru koji je u prilogu (standardni format za kongres Evropskog udruženja kardiologa).

© Copyright by UKS