Practical aspects of implementation of ESC guidelines in Serbia 2014

As a part of the global “25 by 25” campaign of the World Heart Federation

Under the auspices of the European Society of Cardiology

Venue

Hotel M "Best Western"

Bulevar Oslobođenja 56a, Belgrade

October 29-30, 2014

Registration fee

50 euros (+VAT) in dinar value

Target audience

Cardiologists and internal medicine specialists that manage cardiology patients from Serbia and the region

Accreditation

The meeting will be accredited by the Serbian Health Council

Technical organizer

Rubicon travel

(kongresi@rubicontravel.rs, www.kongresi.rs, phones: +381 11 3981 411, +381 11 41 41 511)

Organizers

Prof. dr Z. Perišić President of the Cardiology Society of Serbia

Prof. dr M.A. Nedeljković Immediate past president of the Cardiology Society of Serbia

Prof. dr B. Beleslin President-elect of the Cardiology Society of Serbia

Ass. dr M. Dobrić Secretary-Treasurer of the Cardiology Society of Serbia

Welcome speech

Poštovane koleginice i kolege,

Konferencija „Praktični aspekti implementacije ESC Preporuka u Srbiji 2014 (PEPS 2014)” se održava po prvi put, i to u godini kada se ne organizuje kongres Udruženja kardiologa Srbije, upravo sa ciljem da se dvogodišnji period između održavanja centralnog nacionalnog kardiološkog kongresa ispuni sastankom koji će srpskoj kardiološkoj zajednici predstaviti najnovije preporuke Evropskog udruženja kardiologa kroz prikaze bolesnika i realne kliničke situacije i dileme. Sesije na ovom sastanku su osmišljene i realizovane od strane rukovodstava radnih grupa Udruženja kardiologa i njegovih istaknutih članova i renomiranih eksperata. Ova nova inicijativa Udruženja kardiologa Srbije je podržana i pomognuta od strane Evropskog udruženja kardiologa, a sve sa ciljem da se najnovije, na dokazima zasnovane kardiološke preporuke, predstave što širem krugu lekara praktičara kojima su u fokusu interesovanja kardiovaskularni bolesnici. Upravo zbog toga, PEPS će se realizovati kroz niz sesija zamišljenih kroz predavanja i diskusiju sa vodećim domaćim ekspertima i predstavnicima Evropskog udruženja kardiologa koji su bili direktno uključeni u pisanje samih preporuka. Kao i svi događaji u organizaciji Udruženja kardiologa Srbije, i PEPS sastanak će biti akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i nosiće bodove kontinuirane medicinske edukacije. I ovoga puta, veliki doprinos organizaciji sastanka dala je farmaceutska industrija, koja je prepoznala ovu novu inicijativu kao važnost održavanja konferencije ovoga tipa, na čemu im se svesrdno zahvaljujemo. Takođe, svim učesnicima želimo uspešan i inspirativan kongres, uz nadu da će sastanak ovog formata postati tradicionalan i deo stalnih aktivnosti Udruženja kardiologa Srbije.

S poštovanjem,

Organizacioni odbor konferencije PEPS 2014

Sponzori

General sponsor and support

AstraZeneca as a part of the global “25 by 25” campaign of the World Heart Federation

Sponsors

Actavis, AstraZeneca, Bayer, Berlin-chemie, Boehringer Ingelheim, Galenika, Hemofarm, Krka, Merck, Pharmaswiss, Schiller

Scientific program