Prethodni skupovi i vesti

Skupovi u 2010. godini

 • Program sastanaka SLD za 2010. godinu (.pdf)
 • SVETSKI DANI POSVEĆENI SRČANOJ INSUFICIJENCIJI,
  8-9. maj 2010, Beograd
 • Teaching Course European Association of Echocardiography (EAE): Echocardiography in Emergencies, Beograd, 22-23. oktobra 2010 (.pdf)
 • SASTANAK "40 GODINA KORONARNIH JEDINICA U SRBIJI"
  5-7. novembar 2010, Beograd

Sastanak Upravnog odbora UKS

Beograd, 22.11.2010

U ponedeljak, 29.11.2010. godine u 15 časova, u Hotelu M Best-Western, Bulevar Oslobodenja 56a, Beograd biće održan sastanak Upravnog odbora UKS.

Sastanak Stručnog tima za akutni koronarni sindrom Srbije

U organizaciji Udruženja kardiologa Srbije, Stručnog tima za akutni koronarni sindrom Ministarstva zdravlja Srbije, Radne grupe za srčanu insuficijenciju UKS i Akademije Medicinskih nauka SLD u petak 05. novembra u hotelu Hyatt, biće održan sastanak Stručnog tima za akutni koronarni sindrom Srbije (program)

III Škola arterijske hipertenzije 2010

III Škola arterijske hipertentije biće održana od 30-31. oktobra 2010. godine u Beogradu, u hotelu M Best Western. Program škole možete preuzeti ovde.

Drugi simpozijum iz neurokardiologije
NEUROCARD 2010

Drugi simpozijum iz neurokardiologije - NEUROCARD 2010 bice odrzan od 30. septembra do 02. oktobra 2010. godine u Sava Centru u Beogradu. (preliminarni program).

Novi Statut i Poslovnik o radu UKS

U izradi je novi Statut UKS i Poslovnik o radu Upravnog odbora UKS. Ova pravna akta UKS se usklađuju sa novim zakonskim normama o radu udruženja. Njihovo prilagođavanje novim zakonskim normama će uskoro biti završeno, pa će oba dokumenta biti dostupna svim članovima na web-sajtu UKS, a zbog uvida u njih i eventualne nove predloge i primedbe. Po završenom uvidu biće organizovano glasanje za prihvatanje novih dokumenata na Skupštini UKS.

UKS na Evropskom kongresu kardiologa 2010, Štokholm, 28.08-01.09.2010

UKS će i ove, kao i svake godine biti prisutno na godišnjem skupu Evropskog udruženja kardiologa, koji se ove godine održava u Štokholmu, Švedska, od 28. avgusta, do 01. septembra ove godine. UKS će imati svoj štand na kome će biti predstavljene sve aktivnosti i sastanci do kraja 2010. i u toku 2011. godine. Pozivamo sve članove Udruženja koji imaju ideje i predloge za dodatne aktivnosti i prezentacije Udruženja na štandu na ESC u Štokholmu da se jave Predsedniku ili Sekretaru UKS.

Kako ESC plaća kotizaciju (bedž) za 10 mladih kolega koji su učestvovali u pripremi štanda i koji će održavati štand i raditi na njemu, UKS će, prema odluci Upravnog odbora UKS, da snosi troškove njihovog puta i boravka u Švedskoj. To su: Milan Dobrić (Odeljenje za invazivnu dijagnostiku Klinike za kardiologiju KCS), Vladan Kovačević (Odeljenje za invazivnu dijagnostiku Klinike za kardiologiju KCS), Milorad Tešić (Odeljenje za invazivnu dijagnostiku Klinike za kardiologiju KCS), Vladimir Dedović (Odeljenje za invazivnu dijagnostiku Klinike za kardiologiju KCS), Gordana Lazarević (Klinika za kardiologiju, Klinički centar Niš), Ljiljana Ranković-Ničić (Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje), Miroslava Sladojević (Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica), Katarina Lazarević (Odeljenje Urgentne kardiologije Klinike za kardiologiju KCS), Dragana Milosavljević (Odeljenje Urgentne kardiologije Klinike za kardiologiju KCS), Bratislav Kirćanski (Odeljenje Urgentne kardiologije Klinike za kardiologiju KCS).

Baza podataka članova UKS

Takođe želimo da Vas obavestimo da je baza podataka o članovima UKS u potpunosti revidirana i dopunjena, pri čemu se vodilo računa o pristupnicama i o plaćenim članarinama. Pri tome su svi članovi dobili upitnik sa podacima koji su neophodni za precizno pravljenje baze UKS. U pravljenju baza se učestvovali Katarina Lazarević (Odeljenje Urgentne kardiologije Klinike za kardiologiju KCS) i Ljiljana Ranković-Ničić (Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje), kao što je i odlučeno na sastanku Upravnog odbora UKS, koji je održan 12.05.2010. godine.

Sva Vaša pitanja i primedbe su dobrodošla, pa Vas molimo da ih slobodno uputite Predsedniku ili Sekretaru UKS.

Sastanak Upravnog odbora, radnih grupa
i podružnica UKS

U ponedeljak, 22.02.2010. godine u 15 časova, u Hotelu M Best-Western, Bulevar Oslobodenja 56a, Beograd biće održan sastanak Upravnog odbora, kao i rukovodstava podružnica UKS i radnih grupa UKS. Od 16.30 časova biće održan sastanak Upravnog odbora UKS

Izabrani novi generalni sekretar UKS

Na Skupštini Udruženja kardiologa Srbije održanoj 10.12.2009. godine za novog generalnog sekretara/blagajnika Udruženja izabran je dr Predrag Mitrović (izveštaj verifikacione Komisije)

Ponovljeno glasanje za generalnog sekretara UKS

Poštovane koleginice i članovi Udruženja kardiologa Srbije,

imajući u vidu da usled nedostatka kvoruma glasanje za novog generalnog sekretara/blagajnika na sednici Skupštine UKS održanoj 27.11.2009. nije uspelo, ovim zakazujem novu sednicu na kojoj će se ponoviti glasanje izmedju kandidata:

 1. Dr Predrag Mitrović
 2. Dr Marijana Pejić

Glasanje se može obaviti dana 09.12.2009. godine od 14 časova do 16 časova u Hotelu Best Western, ili putem e-mail-a skupstinauks21.12@gmail.com, najkasnije do 09.12.2009. godine u 12 časova.

U slučaju da ste sprečeni da lično prisustvujete glasanju, možete ovlastiti drugo lice da u Vaše ime i za Vaš račun glasa putem ovlašćenja, koje Vam dostavljam u prilogu ovog poziva.

S poštovanjem,
predsednik Upravnog odbora
prof dr Miodrag Ostojić

Izabrani novi potpredsednici UKS

Na Skupštini Udruženja kardiologa Srbije održanoj 27.11.2009. godine za nove potpredsednike Udruženja izabrani su dr Lazar Angelkov (potpredsednik UKS za Beograd), dr Zoran Perišić ( potpredsednik UKS za centralnu i južnu Srbiju) i dr Dejan Sakač (potpredsednik UKS za Vojvodinu) (izveštaj verifikacione Komisije).

Novi kandidati za sekretara/blagajnika UKS

Poštovane koleginice i kolege,

usled povlačenja kandidatura Gorana Stankovića i Gordane Krljanac, novi kandidati za sekretara/blagajnika UKS su:

 1. Predrag Mitrović
 2. Marijana Pejić

Detalji o glasanju su navedeni u prethodnom obaveštenju

S poštovanjem,
prof. dr Jovan Peruničić predsednik Skupštine UKS
prof. dr Miodrag Ostojić, predsednik UO UKS

Ponovljeno glasanje za potpredsednike UKS

Poštovane koleginice i kolege,

s obzirom da u prvom krugu glasanja za izbor podpredsednika i sekretara/blagajnika UKS nije bilo kvoruma jer je glasalo 107 članova, prema Statutu UKS pristupiće se drugom krugu glasanja.

Ponovljeno glasanje održaće se na Skupštini UKS koja je zakazana za petak 27.11.2009. godine u Hotelu M, u periodu od 14-16h.

Na sednici će se pristupiti glasanju o sledecim tačkama dnevnog reda:

 1. Imenovanje tri potpredsednika Upravnog odbora Udruženja,
 2. Imenovanje sekretara/blagajnika Udruženja.

Glasanje se, osim lično u gore navedenom terminu, može obaviti i putem e-maila predsednika Verifikacione komisije skupstinauks21.12@gmail.com, i to do 12:00 zaključno, na dan održavanja sednice Skupštine, ili davanjem pismenog ovlašćenja članu Skupštine za glasanje.

Obaveštavam Vas da su za potpredsednike Udruženja kardiologa Srbija u predviđenom roku stigle sledeće kandidature:

 1. za mesto potpredsednika UKS za Beograd: Lazar Angelkov i Milorad Borzanović
 2. za mesto potpredsednika UKS za Vojvodinu: Dejan Sakač i Zdravko Vukelić
 3. za mesto potpredsednika UKS za centralnu i južnu Srbiju: Zoran Perisić i Miodrag Damjanović

Na sednici će se glasati i za sekretara/blagajnika, a kandidati su:

 1. Goran Stanković
 2. Gordana Krljanac

S poštovanjem,
prof. dr Jovan Peruničić predsednik Skupštine UKS
prof. dr Miodrag Ostojić, predsednik UO UKS

Obaveštenje

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se zbog sahrane Njegove Svetosti, Patrijarha srpskog Gospodina Pavla, sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije na kojoj će se glasati o potpredsednicima i sekretaru/blagajniku Udruženja održati u petak 20.11.2009. godine od 14-17h u Hotelu M "Best Western".

S poštovanjem,
prof. dr Jovan Peruničić
predsednik Skupštine UKS
prof. dr Miodrag Ostojić
predsednik UO UKS

Predlozi za potpredsednike UKS

Poštovane koleginice i kolege,

Sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održaće se 19.11.2009. godine u hotelu Best Western u Beogradu, od 14 do 16 časova. Na sednici će se pristupiti glasanju o sledecim tačkama dnevnog reda:

 1. Imenovanje tri potpredsednika Upravnog odbora Udruženja,
 2. Imenovanje sekretara/blagajnika Udruženja.

Glasanje se, osim lično u gore navedenom terminu, može obaviti i putem e-maila predsednika Verifikacione komisije skupstinauks21.12@gmail.com, i to do 12:00 zaključno, na dan održavanja sednice Skupštine, ili davanjem pismenog ovlašćenja članu Skupštine za glasanje.

Obaveštavam Vas da su za potpredsednike Udruženja kardiologa Srbija u predviđenom roku stigle sledeće kandidature:

 1. za mesto potpredsednika UKS za Beograd: Lazar Angelkov i Milorad Borzanović
 2. za mesto potpredsednika UKS za Vojvodinu: Dejan Sakač i Zdravko Vukelić
 3. za mesto potpredsednika UKS za centralnu i južnu Srbiju: Zoran Perisić i Miodrag Damjanović

Na sednici će se glasati i za sekretara/blagajnika, a kandidati su:

 1. Goran Stanković
 2. Gordana Krljanac

S poštovanjem,
prof. dr Jovan Peruničić predsednik Skupštine UKS
prof. dr Miodrag Ostojić, predsednik UO UKS

Sednica Skupštine UKS

Sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održaće se 19.11.2009. godine u hotelu Best Western u Beogradu, od 14 do 16 časova. Na sednici će se se pristupiti glasanju o sledecim tackama dnevnog reda:

 1. Imenovanje tri potpredsednika Upravnog odbora Udruženja,
 2. Imenovanje sekretara/blagajnika Udruženja.

U skladu sa Statutom Udruženja, radi imenovanja tri potpredsednika Upravnog odbora, potrebno je da se za svaku od ovih funkcija obezbedi najmanje po dva kandidata.

Mole se članovi Udruženja da najmanje tri dana pre održavanja sednice, odnosno najkasnije do 16.11.2009. godine, dostave svoje predloge kandidata za potpredsednike Upravnog odbora, potpisane od strane najmanje 10 članova Udruženja.

Predlozi sa potpisima predlagača se dostavljaju Predsedniku Upravnog odbora na e-mail cardiologysocietyserbia@gmail.com (sa skeniranim potpisima),  ili putem faksa broj 011/3629056.

Na sednici će se glasati i za sekretara/blagajnika, a kandidati su:

1. dr Goran Stanković
2. dr Gordana Krljanac

Glasanje se, osim lično u gore navedenom  terminu, može obaviti i putem e-maila predsednika Verifikacione komisije skupstinauks21.12@gmail.com, i to do 12:00 zaključno, na dan održavanja sednice Skupštine, ili davanjem pismenog ovlašćenja članu Skupštine za glasanje. Tekst ovlašćenja je u prilogu.

Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Predsednik Upravnog odbora
Akademik Miodrag Ostojić

Izabran novi budući predsednik UKS

Na glasanju ponovljene Skupstine Udruženja kardiologa Srbije koje održano 5.11.2009.g., za novog budućeg Predsednika Udruženja izabran je dr Milan Nedeljković (izveštaj verifikacione Komisije)

Izbor novog budućeg predsednika UKS

Poštovane kolege i članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Imajući u vidu da usled nedostatka kvoruma glasanje na sednici Skupštine kariodloga Srbije održanoj 20. i 21.10.2009. nije uspelo (izveštaj Verifikacione Komisije), ovim zakazujem novu sednicu na kojoj će se glasati o sledećem budućem Predsedniku Udruženja,  izmedju sledećih kandidata:

 1. 1. Prof dr Milan A. Nedeljković, potpredsednik upravnog odbora za Beograd
 2. 2. Doc dr Zoran Perišić, potpredsednik upravnog odbora za Centralnu i Juznu Srbiju
 3. 3. Prof dr Dejan Sakač, potpredsednik upravnog odbora za Vojvodinu

Glasanje se može obaviti dana 05.11.2009. godine od 12 časova do 16 časova u Hotelu Best Western, ili putem e-mail-a skupstinauks21.12@gmail.com, najkasnije do 05.11.2009. godine u 11 časova.

U slučaju da ste sprečeni da lično prisustvujete glasanju, možete ovlastiti drugo lice da u Vaše ime i za Vaš račun glasa putem ovlašćenja koje možete preuzeti ovde.

S poštovanjem,

predsednik Upravnog odbora
prof dr. Miodrag Ostojič

Izbor novog budućeg predsednika UKS

Poštovane kolege,

Pozivam Vas da GLASATE, u svojstvu člana Udruženja kardiologa Srbije, i to:
-u smislu člana 15.3. Statuta, za budućeg Predsednika Udruženja, izmedju sledećih kandidata:

 1. prof dr Milan A. Nedeljković, potpredsednik Upravnog odbora za Beograd
 2. doc dr Zoran Perišić, potpredsednik Upravnog odbora za Centralnu i južnu Srbiju
 3. prof dr Dejan Sakač, potpredsednik upravnog odbora za Vojvodinu

Glasanje se može obaviti dana 20. i 21.10.2009. godine od 10 časova do 16 časova u Hotelu Best Western, ili putem e-mail-a skupstinauks21.12@gmail.com, najkasnije do 20.10.2009. godine u 12 časova.

U slučaju da ste sprečeni da lično prisustvujete glasanju, možete ovlastiti drugo lice da u Vaše ime i za Vaš račun glasa putem ovlašćenja, koje Vam dostavljam u prilogu ovog poziva.

Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,
Predsednik Upravnog odbora
Akademik prof. dr Miodrag Ostojić

---------------------------

Preuzmite ovlašćenje

Članirana

Obaveštavaju se članovi Udruženja kardiologa Srbije da je rok za uplatu članarine (tj. kotizacije za učešće na Kongresu) 20. oktobar 2009. godine do 10h.

XVII Kongres Udruženja kardiologa Srbije

XVII Kongres Udruženja kardiologa Srbije biće održan u Beogradu, od 18-21. oktobra 2009. godine.

Hotel M

Preuzmite Finalni program (pdf ~4.7Mb) i Abstract Book (pdf ~5.3Mb)

I ECPD Međunarodna letnja škola o kardiovaskularnim bolestima

U Miločeru će se od 22-26.6.2009. godine održati “Medjunarodna letnja škola o kardiovaskularnim bolestima”.

Za detaljnije informacije preuzmite datoteku.

Ponovljeno glasanje za nove članove SANU

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se 7. maja 2009. godine u hotelu Best Western od 15 do 18 časova, održati ponovljeno glasanje Skupštine o predlogu UKS da se za dopisnog člana SANU izabere prof. dr Zorana Vasiljević, a za inostrane članove dr William Wijns i dr Andre Terzić. Na prethodnom glasanju koje je održano 28. aprila 2009. godine nije postignut kvorum, pa će se shodno Statutu UKS pristupiti ponovnom glasanju. Izveštaje sa ovog glasanja mozete preuzeti ovde->>> izveštaj 1, izveštaj 2.

Pozivamo sve članove UKS da o ovim predlozima glasaju ili putem e-maila skupstinauks21.12@gmail.com i to najkasnije do 7. maja 2009. godine do 13 časova ili da lično prisustvuju i glasaju ubacivanjem listića u glasačke kutije. Ukoliko je član UKS sprečen da dođe, svoj glas može dati i putem punomoćja kojim daje ovlašćenje za glasanje drugom fizičkom licu.

S poštovanjem,

prof. dr Jovan Peruničić, predsednik Skupštine UKS
Akademik prof. dr Miodrag Ostojić, predsednik UKS

Predlozi za nove članove SANU

Poštovane koleginice i kolege,

Prema Statutu, Udruženje kardiologa Srbije je organizacija koja ima prava, između ostalog, da daje predloge SANU za izbor svojih dopisnih, redovnih kao i inostranih članova i članova van radnog sastava. Bitno je da se procedura glasanja kako je definisano poslovnikom Udruženja, završi do 7. maja 2009 god. kako bi se ti predlozi na vreme predali SANU.

Molim Vas da svi date svoje predloge koje ćemo staviti na sajt udruženja, a glasanje će se održati 28.aprila 2009 od 15.00-18.00h u Hotelu M “Best Western”, Bulevar Oslobođenja 56a. Ukoliko niste u mogućnosti da dođete da glasate tog dana, glasanje možete obaviti i putem e-maila (skupstinauks21.12@gmail.com) ili za vreme sastanka Radne grupe za Srčanu Insuficijenciju, Udruženja kardiologa Srbije, koji će se održati 27. Aprila 2009 god. u Hotelu Hajat od 09:00-15:00 u sali “Kalemegdan” (putem punomoćja koje možete preuzeti ovde). Udruženje kardiologa će SANU predloziti jednog kandidata za dopisnog člana, i to onog koji bude imao najvise glasova na ovom glasanju. Takođe, Udruženje će predloziti dva kandidata za inostrane članove SANU.

Ja kao predsednik Udruženja kardiologa Srbije predlažem da se za dopisnog člana SANU izabere prof. dr Zorana Vasiljević, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, renomirani i vodeći stručnjak za akutni koronarni sindrom u našoj zemlji kao i van nje i budući predsednik Udruženja. Prof. dr Zorana Vasiljević je podržana od mene lično, kao i od svih navedenih nastavnika Katedre za kardiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu i istaknutih članova Udruženja kardiologa Srbije: prof. dr Bosiljka Vujisić-Tesić, prof. dr Mihailo Matić, doc. dr Stefanović Branislav, doc. dr Igor Mrdović, ass. dr Predrag Mitrović, Ass. dr Nebojša Radovanović, ass. dr Mina Radovanović, ass. dr Milika Asanin, dr Ana Karadžić, dr Tanja Jozić, prof. dr Danica Matić, prof. dr Biljana Obrenović, prof. dr Aleksandar Nešković, prof. dr Miodrag Grujić, prof. dr Jovan Peruničić, prof. dr Zoran Perišić, prof. dr Stevan Ilić, dr Marko Zrnić, prof. dr Milan Pavlović, doc. dr Siniša Stojković, doc. dr Jelena Stepanović, doc. dr Branko Beleslin, doc. dr Goran Stanković, dr Zora Naumović, ass. dr Ana Đorđević Dikić, doc. dr Siniša Pavlović, doc. dr Goran Milašinović, doc. dr Dragan Dinčić, prof. dr Branko Gligić, prof. dr Branko Lović, dr Dragan Lović, ass. dr Goran Davidović, dr Dejan Orlić, dr Tatjana Potpara, dr Vojislav Giga, dr Nadica Trifunović, dr Nevena Borković.

Biografiju prof. dr Zorane Vasiljević možete preuzeti ovde.

Za inostranog člana predlažem prof. dr William Wijnsa (Alst, Belgija).

Takođe, obavestavam sve članove Udruženja da će se dana 28.04.2009. godine u hotelu Best Western od 15 do 18 časova, održati ponovljeno glasanje Skupštine o osnivanju radnih grupa i podružnica i osnivanju časopisa iz oblasti kardiologije.

Pozivaju se svi članovi da o predloženim tačkama glasaju ili putem e-maila skupstinauks21.12@gmail.com i to najkasnije do 28.04.2009. godine do 13 časova ili da lično prisustvuju i glasaju ubacivanjem listića u glasačke kutije. Ukoliko je član UKS sprečen da dođe, svoj glas može dati i putem punomoćja kojim daje ovlašćenje za glasanje drugom članu Udruženja.

S poštovanjem,

Academician Miodrag C Ostojic, MD, PhD, FESC, FACC, FSCAI
President, Cardiology Society of Serbia
Professor and Chair of Cardiology, Belgrade,
University School of Medicine
Head, Department of Cardiology
University Institute for Cardiovascular Diseases
Clinical Center of Serbia
8 Koste Todorović
11000 Belgrade, Serbia
Phone (office): +381 11 361 36 53
Fax: +381 11 362 90 56
miodrag.ostojic@kcs.ac.yu  ;
mostojic2003@yahoo.com

Izveštaj verifikacione komisije

Izveštaj verifikacione komisije o glasanju na Skupštini Udruženja kardiologa Srbije održanoj dana 07.04.2009.

Najava skupova

Obaveštavaju se članovi Udruženja da će se dana 07.04.2009. godine u hotelu Best Western od 15 do 18 časova, održati glasanje Skupštine o osnivanju radnih grupa i podružnica i osnivanju časopisa iz oblasti kardiologije.

Pozivaju se svi članovi da o predloženim tačkama glasaju ili putem e-maila skupstinauks21.12@gmail.com i to najkasnije do 07.04.2009. godine do 13 časova ili da lično prisustvuju i glasaju ubacivanjem listića u glasačke kutije. Ukoliko je član UKS sprečen da dodje, svoj glas može dati i putem punomoćja kojim daje ovlašćenje za glasanje drugom članu Udruženja.

Preuzmite glasčki listić (predlozi - radne grupe, podružnice i časopis) i punomoćje.

Najava skupova

International Conference
Heart Failure in Diabetic Patients
Vršac, 13-14. mart 2009.

BASICS+ 5
5th Belgrade Summit of Interventional Cardiologists
Beograd, 5-8 april 2009.

Rezultati glasanja o izmenama Statuta UKS

Na Skupštini Udruženja kardiologa Srbije održanoj dana 15.01.2009. godine glasalo se o sledećim tačkama dnevnog reda:

 1. Predlog broj 1 – promena člana 15.6. Statuta
 2. Predlog broj 2 – regionalizacija Udruženja i formiranje podružnica
 3. Predlog broj 3 – izmena članova 15.1, 15.4 i 15.10. Statuta

Elektronskim putem glasao je 1 član. Lično je glasalo 63 člana. Ukupno je glasalo 64 članova. Rezultati glasanja:

 1. Predlog broj 1:
  za 62 glasa
  protiv 2 glasa
 2. Predlog broj 2:
  za 64 glasa
  nijedan protiv
 3. Predlog broj 3:
  za 7 glasa
  protiv 57 glasa

Verifikaciona komisija konstatuje da su većinom glasova usvojeni predlozi 1 i 2, a da je odbijen predlog broj 3.

U Beogradu, 15.01.2009. godine

VERIFIKACIONA KOMISIJA

Advokat Marija Petrović
Dr Srdjan Aleksandrić
Dr Miodrag Dikić

Nova sednica Skupštine UKS

Kako usled nedostatka kvoruma glasanje na sednici Skupštine kariodloga Srbije održanoj dana 18.12.2008. godine nije uspelo (izveštaj Verifikacione komisije), ovim zakazujem novu sednicu koja će se održati dana 15.01.2009. godine od 15:00 do 17:00 u hotelu Western Union, sa istim dnevnim redom. Glasaće se o sledećim predlozima.

Pozivaju se svi članovi da o predloženim tačkama glasaju ili putem e-maila skupstinauks21.12@gmail.com i to najkasnije do 15.01.2009. godine do 13 časova ili da lično prisustvuju Skupštini i glasaju ubacivanjem listića u glasačke kutije.

S poštovanjem,

Predsednik Upravnog odbora
Prof dr Miodrag Ostojić

Članirana za Evropsko udruženje kardiologa

Da bi Udruženje kardiologa Srbije regulisalo svoje obaveze prema Evropskom udruženju kardiologa, koje svojim članovima daje određene privilegije, molimo Vas da regulišete plaćanje godišnje članarine za 2009. godinu u iznosu od 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti) tokom ovog simpozijuma.

Godisnja članarina može se uplatiti na štandu Udruženja kardiologa Srbije koji će biti otvoren u holu Hotela M tokom održavanja ovog simpozijuma 18.12.2008. od 9:00-19:00. Takođe, uplate je moguće izvrsiti i preko racuna:
RS35265100000006685776 Reiffeisen BANK.

Skupština Udruženja kardiologa Srbije

Dana 18.12.2008. godine sa početkom u 16:30 u hotelu Best Western Union će se održati sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije, na kojoj će se glasati o predlozima za promenu Statuta Udruženja. Preuzmite predloge promena.

Pozivaju se svi članovi da o predloženim tačkama glasaju putem e-maila na skupstinauks21.12@gmail.com i to najkasnije do 18.12.2008. godine do 15 časova. Preuzmite glasački listić.

Glasanje će biti moguće i na samoj Skupštini - glasačko mesto će biti otvoreno od 16:00 do 19:00.

Ukoliko je član UKS sprečen da dodje 18.12.2008. u hotel Best Western, svoj glas može dati putem punomoćja kojim daje ovlašćenje drugom članu Udruženja. Na taj način će svoje glasačko pravo ostvariti posrednim putem.

2. Kongres Ehokardiografskog udruženja Srbije

U Beogradu se od 2-3. oktobra održava Beograd, 2-3. oktobar 2008 2. Kongres Ehokardiografskog udruženja Srbije - (ECHOS 2)

Konačni rezultati Izbora sekretara/blagajnika UKS

Na ponovljenim izborima za sekretara-blagajnika Udruženja kardiologa Srbije, o predloženim kadidatima izjašnjavali su se članovi Udruženja kardiologa Srbije putem elektronske pošte, u periodu od 21. do 24. januara 2008. u 12h.

Predloženi kandidati bili su: Branko Beleslin i Vojislav Giga.

Nakon prebrojavanja pristiglih glasova, konstatujemo da je ukupno glasalo 67 članova Udruženja. Od toga, tri glasa su nevažeća, dok je za kandidata Branka Beleslina glasao 58, a za kandidata Vojislava Gigu 6 članova Udruženja.

Konstatujemo da je na mesto sekretara-blagajnika Udruženja kardiologa Srbije izabran Branko Beleslin.

Beograd, 24.1.2008. godine

Verifikaciona komisija

advokat Marija Šundić, predsednik
ass. Dr Arsen Ristić
dr Srđan Aleksandrić

Zapisničar dr Milan Dobrić

Izbor sekretara/blagajnika UKS

Poštovane kolege,

obaveštavam Vas da zbog nedostatka kvoruma, na sednici Skupštine Udruženja kardiologa Srbije od 18.12.2008. godine, nije izabran novi sekretar/blagajnik. Na ovim izborima, ukupno je glasalo 253 od ukupno 703 člana Udruženja ili 36% članova, tako da nije postignut kvorum za izbor u prvom krugu.

U skladu sa članom 12 stav 8 novog Statuta Udruženja, za sledeći krug izbora, nije neophodan kvorum od 50% svih članova, već će se sekretar/blagajnik izabrati na osnovu proste većine od onih članova koji su glasali. Sledeći krug glasanja će se odvijati isključivo glasanjem na e-mail predsednika Verifikacione komisije: skupstinauks21.12@gmail.com

Za funkciju sekretara/blagajnika Udruženja kardiologa Srbije predlažem sledeće kandidate:

 1. Branko Beleslin (biografija)
 2. Vojislav Giga (biografija)

Pozivam Vas da putem Vašeg e-maila glasate za jednog od predloženih kandidata. Rok za glasanje putem elektronske pošte je do četvrtaka 24. januara 2008. do 12h.
Molim Vas da iskoristite vaše statutarno pravo da glasate za jednog od predloženih kandidata, što je u najboljem interesu našeg Udruženja.

S poštovanjem,

Akademik prof. dr Miodrag Ostojic

Izbor sekretara/blagajnika UKS

Poštovane kolege,

Obaveštavam Vas da će se nastavak Skupštine Udruženja kardiologa Srbije, koja je započeta 21.12.2007. godine, održati u Hotelu M „Best Western“ 18. januara 2008. godine sa početkom u 13h.

Kako bi se u potpunosti završio proces konstituisanja novog Upravnog odbora, neophodno je da se izabere novi sekretar/blagajnik, na predlog Predsednika Udruženja kardiologa Srbije.

Pozivam Vas da u svojstvu člana Udruženja kardiologa Srbije, a u smislu člana 15.10. Statuta, glasate za jednog od dva predložena kandidata za funkciju sekretara/blagajnika. Za funkciju sekretara/blagajnika predlazem sledeće kandidate:

 1. Branko Beleslin (biografija)
 2. Vojislav Giga (biografija)

Moguće je glasati lično, na samoj sednici, 18. januara 2008. godine u 13h, zatim putem obrasca pismenog punomoćja ili putem e-maila. Glasanje putem e-maila može se obaviti u periodu od 11. januara 2008. godine do 18. januara 2008. u godine do 12h, na e-mail predsednika Verifikacione komisije: skupstinauks21.12@gmail.com

Glasanje za funkciju sekretara/blagajnika predstavlja nastavak sednice izborne skupštine Udruženja kardiologa Srbije koja je održana 21.12.2007. godine, i punomoćja izdata za tu sednicu važe i za ovo glasanje, izuzev ukoliko vlastodavac glasa lično ili putem e-maila.

Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni na sajtu Udruženja.

S poštovanjem,
Predsednik Upravnog odbora
Akademik Miodrag Ostojić

Konačni rezultati izbora za organe UKS

U roku koji je bio predviđen za podnošenja prigovora na izborni postupak, stigao je samo prigovor Dr Mirka Burazora, koji je nakon razmatranja ocenjen kao neosnovan (odgovor verfikacione komisije). Nakon ovoga, verifikaciona komisija proglašava konačne rezultate...

Izveštaj o pristiglim kandidaturama za izbore u UKS

U skladu sa predviđenim redosledom aktivnosti za održavanje predstojećih izbora u Udruženju kardiologa Srbije, 18. decembra 2007. godine u 13h otvorena je e-mail adresa skupstinauks21.12@gmail.com na koju su stizale nominacije za rukovodeće položaje u Udruženju kardiologa Srbije. Konstatovano je da sve nominacije pristigle na ovu adresu ispunjavaju predviđene uslove za minimalan broj članova Udruženja koji ih predlažu. Pristigle su sledeće nominacije.

Preuzmite konačan birački spisak (spisak članova) za izbore u UKS 21.12.2007.

Sednica Skupštine UKS 21.decembra 2007.

pozivamo Vas na sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije zakazanu za 21. decembar 2007. u Hotelu M „Best Western“ u Beogradu u 13:00, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda izbor Predsednika i zamenika Predsednika Skupštine, i Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja.

Kao što Vam je poznato, na sednici Skupštine Udruženja održanoj 29.11. 2007. godine usvojen je novi Statut Udruženja, te će se sada u skladu sa novim Statutom pristupiti izboru novih organa. Posebno Vam skrećemo pažnju na Član 13 novog Statuta kojim je predviđeno da svaki član može učestvovati i glasati pisanim putem i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio-vizulene komunikacijske opreme. Takođe, moguće je da, ukoliko niste u mogućnosti da lično prisustvujete sednici, date pisano punomoćje drugom članu Udruženja da umesto Vas glasa. Nacrt punomoćja se nalazi u prilogu e-mail obaveštenja i na sajtu UKS.

Na predstojećoj izbornoj Skupštini Udruženja kardiologa Srbije 21.12. 2007. godine, na osnovu novog Statuta, biraće se:

 • sedam članova Upravnog odbora UKS:
  • predsednik,
  • budući predsednik („president elect“),
  • tri potpredsednika (a. za Beograd, b. za centralnu i južnu Srbiju,
   c. za Vojvodinu),
  • savetnik i
  • sekretar. Sekretara UKS bira Skupština UKS na predlog Predsednika UKS nakon što on bude izabran.
 • tri člana Nadzornog odbora UKS
 • predsednik i zamenik predsednika Skupštine UKS

Molimo Vas da najkasnije do 18. decembra 2007. u 13h, na e-mail Predsednika verifikacione komisije: skupstinauks21.12@gmail.com, dostavite Vaše predloge za članove Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja u skladu sa Članom 15 Stav 9 Statuta (dostaviti obrazloženi predlog za svakog kandidata, koji mora sadržati funkciju za koju se kandiduje i mora biti podržan i potpisan od strane najmanje 10 članova Udruženja), kao i predloge za predsednika i zamenika predsednika Skupštine Udruženja (dostaviti obrazloženi predlog bez uslova koji se tiče minimalnog broja članova Udruženja koji podnose predlog). Predlozi za kandidate moraju sadržati skenirane potpise svih predlagača.

Lista svih kandidata će se objaviti na zvaničnom sajtu Udruženja do kraja dana 18.12.2007. godine.

Svi članovi Udruženja koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju sednici 21.12.2007. godine ili koji ne ovlaste drugog člana davanjem priloženog punomoćja drugom članu Udruženja, mogu u periodu od 18.12. do 21.12.2007. do 12 časova glasati za kandidate sa liste, na e-mail adresu Predsednika verifikacione komisije skupstinauks21.12@gmail.com. Članovi Udruženja mogu glasati e-mailom isključivo sa e-mail adrese (e-mail naloga) koju su prijavili na pristupnici prilikom učlanjenja u Udruženje kardiologa Srbije.

Verifikacionu komisiju sačinjavaju: advokat Udruženja Marija Šundić, ass. dr Arsen Ristić, dr Srđan Aleksandrić, dr Zlatko Mehmedbegović.

Zapisničar na sednici će biti dr Milan Dobrić.

Molimo Vas da aktivno učestvujete u radu Skupštine Udruženja, jer je to u interesu Udruženja.

S poštovanjem,
Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
Predsednik Upravnog odbora UKS

Usvojen statut

Na sednici Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održanoj 29.11.2007. godine usvojen je novi Statut UKS.

Pristupnica za prijem u članstvo UKS

Ovde možete preuzetu pristupnicu za članstvo u Udruženju kardiologa Srbije.

Knjiga sažetaka

Knjiga sažetaka XVI Kongresa UKS.

Pristupnica za prijem u članstvo UKS

Poštovane koleginice/kolege,

molimo Vas da sa preuzmete pristupnicu za članstvo u Udruženju kardiologa Srbije i da istu popunite i predate prilikom registracije na predstojećem Kongresu.
Popunjena pristupnica i regulisana članarina su neophodni za članstvo u Udruženju i prisustvo generalnoj skupštini Udruženja.

Statut udruženja kardiologa

Poštovane koleginice/kolege,

na sajtu Udruženja kardiologa Srbije nalazi se predlog nacrta Statuta Udruženja kardiologa Srbije. Statut će se usvajati na generalnoj skupštini koja se održava 29.11.2007. u 13:00 u Hotelu M “Best Western” sala Avala. Sve predloge za izmenu-amandmane nacrta Statuta možete slati zaključno sa 26.11.2007 do 24:00.

Predloge za izmene Statuta možete slati na sledeću e-mail adresu:

office@ukscg.org ili kardio@med.bg.ac.yu

Akademik Prof. dr Miodrag Č. Ostojić
Predsednik Udru ženja kardiologa Srbije

Prof. dr Milan A. Nedeljković
Generalni sekretar Udruženja kardiologa Srbije

Beograd, 11.10.2007.

XVI Kongres Udruženja kardiologa Srbije

16. Kongres Udruženja kardiologa Srbije biće održan u Beogradu, od 14-17. oktobra 2007. godine.

Hotel M

Kranji rok za prijavu radova je 15. septembar!!!

European Conference on myocardial, pericardial disease, and left ventricular dysfunction

Belgrade, October 6-8, 2006

28. septembar
European Conference on myocardial, pericardial disease and left ventricular dysfunction

29. avugust
Drugo saopštenje (.pdf ~ 770)

Progam (.pdf ~ 220Kb)

International Cardiology Workshop II

Complex Angioplasty up to Chronic Total Occlusions 2006
Belgrade, Serbia and Montenegro, April 12-14, 2006

Progam (.pdf ~ 770Kb)

UKSCG - XV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore

XV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore - KARDIO - SCG 2005 biće održan u Herceg Novom, od 25-28. septembra 2005. godine.

Herceg Novi

Glavne teme kongresa

 1. Bazične nauke u kardiologiji
 2. Aritmije i pejsing
 3. Neinvazivne dijagnostičke metode
 4. Invazivne dijagnostičke metode i kardiovaskularne
  intervencije
 5. KARDIO SCG 2005Epidemiologija i prevencija
 6. Srčana insuficijencija
 7. Hipertenzija
 8. Kardiovaskularna hirurgija
 9. Pedijatrijska kardiologija
 10. Koronarna bolest / akutni koronarni sindromi
 11. Valvularne mane
 12. Bolesti srčanog mišića i perikarda
 13. Kompjuteri i nove tehnologije u kardiologiji

Prijavljivanje saetaka radova je produeno do 31. jula 2005

 

Web Design & Development
MeDa Net © Since 1999

© Copyright by UKS