Poslednja obaveštenja


09.03.2015.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


U narednom periodu nam predstoje izbori za buduće predsednike radnih grupa, koji će na dužnost predsednika stupiti 13.05.2017. godine, jer sadašnji budući predsednici uloge predsednika preuzimaju 13.05.2015. godine, te do tog datuma treba da se održi skupštinsko glasanje i izaberu svi predsednici.


Pozivamo Vas da do 23.03.2015. godine dostavite predloge kandidata za buduće predsednike radnih grupa, i to na e-mail Sekretara udruženja dr Milana Dobrića - iatros007@gmail.com.

Kandidate mogu predložiti Upravni odbor, radna grupa, asocijacija, predsednički savet ili najmanje 10 članova Udruženja, te je potrebno da se dostave pisma sa imenima kandidata i skeniranim potpisima predlagača.


Na sajtu našeg Udruženja možete naći imena sadašnjih i budućih predsednika radnih grupa.


S poštovanjem,

dr Milan Dobrić

Sekretar/blagajnik Udruženja kardiologa Srbije

04.03.2015.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Tokom kongresa je organizovan izbor za najbolje sažetke prijavljenih radova. Ukupno je bilo 84 prijavljenih radova. Komisija je, u sastavu: doc. dr Ivana Nedeljković, doc. dr Ana Đorđević Dikić i ass. dr Vojislav Giga, izabrala sledećih 10 radova koji su nagrađeni primerkom knjige Kardiologija:


1. Krstić Ivana (Niška banja)

2. Nikola Bošković (KCS)

3. Milica Vukičević (KH)

4. Jana Ambrozić (Ljubljana)

5. Emilija Antonova (Makedonija)

6. Angelina Stevanović (Železnice)

7. Darko Boljević (Zvezdara)

8. Daniela Lončar (Tuzla)

9. Ivana Rakočević (KCS)

10. Počasna knjiga Olga Nedeljković (KCS)

11. Maja Marković (KCS)Prvu nagradu je osvojila dr Ivana Krstić iz Niške banje.


S poštovanjem,

Radna grupa za kardiovaskularni imidžing Udruženja kardiologa Srbije

30.01.2015.

Poštovane koleginice i kolege, članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Veliko mi je zadovoljstvo da Vas obavestim da će se od 22-25. aprila 2015. godine, u hotelu M „Best Western“ u Beogradu, održati deveti po redu kongres interventnih kardiologa BASICS+ 9 (BelgrAde Summit of Interventional CardiologistS plus). Tokom kongresa, iz sala za kateterizaciju srca širom Srbije, biće izveden veći broj koronarnih i strukturnih intervencija na srcu. Intervencije će izvoditi domaći i strani eksperti. Pored ovoga, biće organizovane i naučne sesije i simpozijumi gde će biti predstavljene novine i aktuelnosti iz interventne i kliničke kardiologije.


Pozivamo Vas da uzmete učešće na BASICS+ 9 kongresu.


S poštovanjem,


Prof. dr Milan A. Nedeljković

Predsednik Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS

21.01.2015.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Na Skupštini Udruženja kardiologa Srbije dana 19.01.2015. godine u hotelu "M BEST WESTERN" u Beogradu, dnevni red je bio sledeći:


1. usvajanje i dopuna dnevnog reda

2. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine

3. usvajanje Izveštaja o radu upravnog odbora i skupštine

4. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja

5. glasanje o predloženim izmenama i dopunama Statuta (član 4.4. Statuta)

6. glasanje o predloženim izmenama i dopunama Statuta (član 6.2. Statuta)

7. glasanje o predloženim izmenama i dopunama Statuta (član 12.5. Statuta)

8. glasanje o predloženim izmenama i dopunama Statuta (član 15.8. Statuta)

9. predlog kandidata prof. dr Milana Nedeljkovića i prof. dr Branka Beleslina za dopisne članove Sprske akademije nauka i umetnosti

10. osnivanje Sprskog ogranka Američkog Koledža Kardiologa

11. izbor prof. dr Milana Nedeljkovića za predsednika Srpskog ogranka Američkog Koledža Kardiologa


Ukupno je glasao 487 članova Udruženja kardiologa Srbije, a rezultati glasanja su sledeći:


1. Za 468 glasova, protiv 19

2. Za 481 glasova, protiv 5, nevažeći 1

3. Za 481 glasova, protiv 5, nevažeći 1

4. Za 480 glasova, protiv 6, nevažeći 1

5. Za 480 glasova, protiv 6, nevažeći 1

6. Za 478 glasova, protiv 7, nevažeći 2

7. Za 481 glasova, protiv 6

8. Za 474 glasova, protiv 10, nevažeći 3

9. Za 397 glasova, protiv 17, nevažeći 73

10. Za 389 glasova, protiv 19, nevažeći 79

11. Za 388 glasova, protiv 18, nevažeći 81


Verfikaciona komisija konstatuje da su usvojeni zapisnik sa sednice Skupštine od 17.12.2013. godine, Izveštaj o radu upravnog odbora i skupštine i finansijski izveštaj udruženja, da su usvojene izmene i dopune članova 4.4, 6.2, 12.5. i 15.8. Statuta, da je doneta odluka o predlogu kandidata prof dr Milana Nedeljkovića i prof. dr Branka Beleslina za dopisne članove Sprske akademije nauka i umetnosti, da je doneta odluka o osnivanju Srpskog ogranka Američkog Koledža Kardiologa i izbor prof. dr Milana Nedeljkovića za predsednika Srpskog ogranka Američkog Koledža Kardiologa.


Beograd, 19.01.2015. godine


Verifikaciona komisija u sastavu:

Advokat Marija Petrović

Nenad Jović

Milan Dobrić

13.01.2015.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Podsećamo Vas da će se sednica skupštine na kojoj će se pristupiti glasanju o tačkama dnevnog reda o kojem ste obavešteni u prethodnom obaveštenju, održati dana 19.01. u periodu od 15-17h u hotelu M Best Western u Beogradu.


Takođe, omogućeno je elektronsko glasanje u periodu od 16.01. do 19.01. do 12h. Molim Vas da se za sva pitanja u vezi sa elektronskim glasanjem i pristupnim šiframa obratite gospodinu Nenadu Joviću putem e-mail adrese uks.podrska@gmail.com.S poštovanjem,


Udruženje kardiologa Srbije

09.01.2015.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Obaveštavam Vas da su pristigla dva predloga za dopunu dnevnog reda za sednicu Skupštine zakazanu za 19.01.2015. godine, i to:


1. Glasanje o predlogu za kandidaturu prof. dr Milana Nedeljkovića i prof. dr Branka Beleslina, za dopisne članove Srpske akademije nauka i umetnosti


Obrazloženje: Prof. dr Milan Nedeljković, prethodni predsednik Udruženja i prof. dr Branko Beleslin, budući predsednik Udruženja, su dali izuzetni doprinos Udruženju i, kako sa stručne i naučne, tako i sa organizacione strane, pomogli razvoju kardiologije u Srbiji. Zahvaljujući uvođenju novih metoda u interventnoj kardiologiji, organizaciji kongresa i radionica na kojima su lečeni mnogi teški bolesnici, kao i velikim naučnim ugledom u zemlji i svetu, Profesori Nedeljković i Beleslin su predloženi od strane Upravnog odbora UKS za kandidate za dopisne članove SANU.


2. Osnivanje Srpskog ogranka Američkog Koledža Kardiologa i glasanje o kandidatu prof. dr Milanu Nedeljkoviću za predsednika ogranka


Obrazloženje: Na 63. Kongresu Američkog Koledža Kardiologa koji je održan od 29.03. do 31.03.2014. godine u Vašingtonu, organizovan je sastanak, na kojem se raspravljalo o osnivanju Srpskog ogranka ove asocijacije koja je osnovana pre 63 godine. U ogranak bi se uključili i kardiolozi iz Republike Srpske. Prvi razgovori o ovoj temi obavljeni su na 62. Kongresu na inicijativu prof. dr Milana Nedeljkovića, i u narednom periodu se očekuje potpisivanje sporazuma o osnivanju i imenovanje predsednika. Kako je u pitanju organak Američkog Koledža Kardiologa koji bi na najbolji mogući način promovisao rad našeg Udruženja i dostignuća kardiologije u Republici Srbiji, predlog je da se odobri osnivanje ogranka i imenovanje prof. dr Milana Nedeljkovića za prvog predsednika.S poštovanjem,


Udruženje kardiologa Srbije

05.01.2015.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Upravni odbor saziva redovnu sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije za dan 19.01.2015. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:


1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine (u prilogu)

2. usvajanje Izveštaja o radu upravnog odbora i skupštine (u prilogu)

3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja (u prilogu)

4. glasanje o predloženim izmenama i dopunama Statuta (u prilogu)


Takođe Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 16.01.2015. godine do 19.01.2015. godine do 12 časova.


Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni na sajtu Udruženja.S poštovanjem,


Prof dr Zoran Perišić

Predsednik Upravnog odbora

21.12.2014.

Poštovane koleginice i kolege,


Posebno nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da učestvujete na Prvom kongresu Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije (KIS 2015) koji organizuje Radna grupa za kardiovaskularni imidžing, Udruženja Kardiologa Srbije, koji će se održati od 1-3. marta, 2015, Crowne plaza hotel u Beogradu.


Kotizacija za kongres je 100 eura + PDV, jer je kongres jedinstvena prilika za edukaciju kako od strane naših vodećih stručnjaka, tako i od inostranih profesora.


Molimo Vas da pošaljete vaše originalne radove u formi abstrakta do 15. januara 2015.godine.


Želeli bi smo posebno da pozovemo sve mlade kardiologe i radiologe iz Srbije i regiona da pošalju svoje radove. Ovaj kongres je jedinstvena i lepa prilika da se pokaže stanje razvoja kardiovaskularnog imidžinga Srbije i regiona.


Abstrakt forma i uputsvo za slanje se nalazi na našem sajtu.


Leaflet


S poštovanjem,


Jelena Stepanović, MD, PhD, FESC

Professor of Cardiology

Head, Department of Stressechocardiography and Ergometry

President, Working group for Cardiovascular imaging, Cardiology Society od Serbia

University Clinic for Cardiology

School of Medicine, University of Belgrade

Clinical Center of Serbia

26 Visegradska, 11000 Belgrade, Serbia

Phones: +381 11 366 32 91, +381 11 366 33 00

E-mail: jelena.stepanovic@kcs.ac.rs


08.09.2014.

Poštovane koleginice i kolege, članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da ćemo po prvi put, a u godini u kojoj se ne organizuje Kongres Udruženja kardiologa Srbije, organizovati konferenciju posvećenu najnovijim evropskim kardiološkim preporukama pod nazivom "Praktični aspekti implementacije ESC Preporuka u Srbiji 2014 (PEPS 2014)". Ovaj sastanak će se održati u periodu 29-30. oktobra 2014. godine, u Hotelu M “Best Western” u Beogradu, u organizaciji Udruženja kardiologa Srbija. Cilj sastanka je da se kroz niz sesija predstave novine u najvažnijim evropskim kardiološkim preporukama, a kroz predavanja i diskusiju sa vodećim domaćim ekspertima iz određenih oblasti, kao i predstavnicima Evropskog udruženja kardiologa koji su bili uključeni u pisanje preporuka.


Pozivamo sve zainteresovane koleginice i kolege da prisustvuju ovoj konferenciji. Cena kotizacije je 50 eura u dinarskoj protivvrednosti (+PDV). Skup će biti akreditovan i nosiće bodove kontinuirane medicinske edukacije, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.


Generalni sponzor sastanka je farmaceutska kompanija Astra Zeneca.


Finalni program


S poštovanjem,


Organizacioni odbor PEPS 2014:


Prof. dr Z. Perišić, predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Prof. dr M.A. Nedeljković, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Prof. dr B. Beleslin, budući predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Ass. dr M. Dobrić, sekretar-blagajnik Udruženja kardiologa Srbije

TURKISH SOCIETY OF HYPERTENSION AND RENAL DISEASES & SERBIAN CARDIOLOGY SOCIETY JOINT MEETING

26 - 28 SEPTEMBER 2014, BELGRADE22.07.2014.

Poštovani članovi Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS,


Veliko mi je zadovoljstvo da Vas obavestim da je u julskom broju časopisa Eurointervention, zvaničnom casopisu Evropske asocijacije za perkutane intervencije (EAPCI), izašao intervju koji sam dao kao predsednik naše Radne grupe. Rad možete pogledati na sledećem linku: http://www.pcronline.com/eurointervention/74th_issue/52b/S poštovanjem,


Prof. dr Milan Nedeljković

Predsednik Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS

21.07.2014.

Poštovane koleginice i kolege, članovi Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS,


Obaveštavamo Vas da će Radna grupa za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije Udruženja kardiologa Srbije održati zajednički simpozijum sa Kiparskim udruženjem kardiologa na predstojećem kongresu TCT, koji se održava u Vašingtonu, SAD, od 13-17. septembra 2014. Sesija će se održati u utorak 16. septembra u vremenu 10:30-11:30, a program ove sesije možete videti ovde.S poštovanjem,


Prof. dr Milan Nedeljković

Predsednik Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS

14.05.2014.

Poštovane koleginice i kolege, članovi Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS,


Veliko mi je zadovoljstvo da sve Vas koji budete na kongresu EuroPCR 2014 u Parizu, pozovem na sesiju naše Radne grupe koja će se održati u sredu, 21. maja od 10:30-12:00, u sali broj 352A. U sledećem linku se nalaze svi detalji ove sesije.U iščekivanju skorog viđenja,


S poštovanjem,


Prof. dr Milan Nedeljković

Predsednik Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS

26.03.2014.

Poštovane koleginice i kolege, članovi Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS,


Veliko mi je zadovoljstvo da Vas obavestim da će se 27.3.2014. godine, u bolnici u Zaječaru, svečano otvoriti nova angio sala, čime naša zemlja dobija trinaesti centar gde će se izvoditi interventno-kardiološke procedure. Na ovaj način, region istočne Srbije vremenom će dobiti i centar gde će se zbrinjavati akutni koronarni sindromi, čime će se poboljšati kvalitet i dostupnost savremeno kardiološkog lečenja ovih teških bolesnika.


Zahvaljujući velikom angažovanju Udruženja kardiologa Srbije, na čelu sa Prof. dr Zoranom Perišićem, i Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS, na čelu sa Prof. dr Milanom Nedeljkovićem, kao i velikim zalaganjem Zdravstvenog centra Zaječar, ovakav projekat je bilo moguće ostvariti.


Angio salu će svečano otvoriti Prof. dr Zoran Perišić i Prof. dr Milan Nedeljković.


S poštovanjem,


Prof. dr Milan Nedeljković

Predsednik Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS


Joint meeting

The Sixth International Symposium on Neurocardiology

NEUROCARD 2014

The Fifth International Symposium on Noninvasive Electrocardiology

October 16th- 17th , 2014
Hotel Metropol Palace, Belgrade, Serbia

05.03.2014.

Poštovane koleginice i kolege, članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Veliko mi je zadovoljstvo da Vas obavestim da je danas, u sali za kateterizaciju srca Kliničkog centra Srbije, po prvi put u Srbiji implantirana veštačka aortna valvula perkutanim putem (TAVI). Intervenciju je izveo Prof. dr Milan Nedeljković sa timovima sa Klinike za kardiologiju KCS (Doc. dr Vladan Vukčević, Prof. dr Branko Beleslin, Prof. dr Goran Stanković i Prof. dr Paulo Ussia). Takođe, obaveštavam Vas da je za petak 7.3.2014, predviđeno izvođenje još jedne strukturne intervencije po prvi put u Srbiji, i to će biti implantacija okludera aurikule leve pretkomore, o čijim rezultatima ću Vas blagovremeno izvestiti.


Sve ove intervencije rezultat su upornog i sistematskog rada Udruženja kardiologa Srbije na čelu sa Prof. dr Zoranom Perišićem i Radne grupe za perkutane koronarne intervencije UKS na čelu sa Prof. dr Milanom Nedeljkovićem. Suštinsku podršku celom programu dao je direktor Fonda RZZO Prof. dr Momčilo Babić.


Deleći sa Vama radost zbog ovog istorijskog dana za srpsku kardiologiju, srdačno Vas pozdravljamo.


S poštovanjem,


Prof. dr Zoran Perišić


Prof. dr Milan Nedeljković

19.12.2013.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Na Skupštini Udruženja kardiologa Srbije dana 17.12.2013. godine dnevni red je bio sledeći:


1. Izbor Potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za časopis “Srce i krvni sudovi”, kandidat dr Ana Đorđević-Dikić

2. Izbor Sekretara/blagajnika udruženja, kandidat dr Milan Dobrić

3. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Skupštine

4. Usvajanje finansijskog izveštaja Udruženja


Rezultati glasanja su sledeći:


1. Za 57 glasova, protiv 0

2. Za 56 glasova, protiv 1 glas

3. Za 56 glasova, protiv 1 glas

4. Za 55 glasova, protiv 1 glas, nevažeći 1 glas


Verfikaciona komisija konstatuje da je za potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za časopis „Srce i krvni sudovi“ izabrana dr Ana Đorđević-Dikić, da je za sekretara/ blagajnika udruženja izabran dr Milan Dobrić, kao i da su usvojeni izveštaji o radu Upravnog odbora i Skupštine, kao i finansijski izveštaj udruženja.


Verifikaciona komisija u sastavu:

1. Advokat Marija Petrović

2. Nenad Jović

3. Stefan Juričić

S poštovanjem,


Prof dr Milan Nedeljković

Predsednik Upravnog odbora


03.12.2013.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Obaveštavam Vas da na sednici Skupštine Udruženja kardiologa Srbije dana 29.11.2013. godine nije postignut kvorum, te se ponovljena sednica skupštine sa istim dnevnim redom zakazuje za 17.12.2013. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova.


Dnevni red:


1. Izbor Potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za časopis “Srce i krvni sudovi”, kandidat dr Ana Đorđević-Dikić

2. Izbor Sekretara/blagajnika udruženja, kandidat dr Milan Dobrić

3. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Skupštine

4. Usvajanje finansijskog izveštaja Udruženja


U prilogu ovog dopisa nalazi se Izveštaj o radu Upravnog odbora i Skupštine i Finansijski izveštaj.


Takođe Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 03.12.2013. godine do 17.12.2013. godine do 12 časova.


Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.


S poštovanjem,


Prof dr Milan Nedeljković

Predsednik Upravnog odbora


27.11.2013.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Obaveštavam Vas da je od 27.11.2013. godine do 29.11.2013. godine do 12 časova moguće elektronsko glasanje, u skladu sa prethodnim obaveštenjem i Skupštinom Udruženja kardiologa Srbije zakazanom za dan 29.11.2013. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova.


Kandidat za Potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za časopis „Srce i krvni sudovi“ je dr Ana Đorđević-Dikić.


S poštovanjem,


Prof dr Milan Nedeljković

Predsednik Upravnog odbora


15.11.2013.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


U skladu sa prethodnim obaveštenjima, Upravni odbor saziva sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije za dan 29.11.2013. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:


1. Izbor Potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za časopis "Srce i krvni sudovi"

2. Izbor Sekretara/blagajnika udruženja

3. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Skupštine

4. Usvajanje finansijskog izveštaja Udruženja


Pozivam sve članove Udruženja da najkasnije do 26.11.2013. godine pošalju svoje predloge kandidata za Potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za časopis "Srce i krvni sudovi", koji će biti potpisani od strane najmanje 10 članova Udruženja. Predloge možete poslati putem e-mail-a milanned@hotmail.com.


Kandidat za Sekretara/Blagajnika Udruženja je dr Milan Dobrić


Možete preuzeti sledeće izveštaje:


Bilans Udruženja Kardiologa Srbije 01.01.-01.11.2013
Izvestaj o radu Upravnog odbora i Skupstine 15.11.2013. godine
Pregled rukovodstva
Radne grupe i podružnice
Statut preciscena verzija 2013

Takođe Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 27.11.2013. godine do 29.11.2013. godine do 12 časova.


Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni na sajtu Udruženja


S poštovanjem,


Prof dr Milan Nedeljković

Predsednik Upravnog odbora


21.10.2013.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Završna ceremonija zatvaranja XIX Kongresa Udruženja kardiologa Srbije je održana u nedelju 20. oktobra 2013. godine u 14 časova u sali Dunav hotela Palisad na Zlatiboru.


Prezentaciju sa završne ceremonije možete pogledati ovde .


S poštovanjem,


Prof dr Milan Nedeljković

Predsednik Upravnog odbora


21.10.2013.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Članovi Skupštine Udruženja kardiologa Srbije dana 18.10.2013. godine glasali su za budućeg predsednika Upravnog odbora, koji na dužnost Predsednika stupa u decembru 2013. godine, budućeg predsednika Upravnog odbora, koji na dužnost Predsednika stupa u decembru 2015. godine. Rezultati glasanja su sledeći:


1. Izbor budućeg predsednika Upravnog odbora, koji na dužnost Predsednika stupa u decembru 2013. godine, između sledećih kandidata:


• Zoran Perišić, 58 glasova

• Jovan Peruničić, 35 glasova

• Jon Omoran, 2 glasa

• Dragan Đorđević, 2 glasa

• Miloje Tomašević, 27 glasova

• Nevažeća 4 glasa


2. Izbor budućeg predsednika Upravnog odbora, koji na dužnost Predsednika stupa u decembru 2015. godine, između sledećih kandidata:


• Jovan Peruničić, 31 glas

• Jon Omoran, 0 glasova

• Dragan Đorđević, 4 glasa

• Miloje Tomašević, 9 glasova

• Branko Beleslin, 81 glas

• Nevažeća 3 glasa


3. Verifikacija predsednika sledećih radnih grupa, izabranih 28.04.2009. godine:


1. Predsednik radne grupe „Kateterizacija i perkutane koronarne intervencije“ – Milan Nedeljković, za 101, protiv 22, nevažećih 5 glasova

2. Predsednik radne grupe „Prevencija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesti“ – Dragan Đorđević, za 117, protiv 5, nevažećih 6 glasova

3. Predsednik radne grupe „Pejsing i resinhronizacija“ – Siniša Pavlović, za 119, protiv 4, nevažećih 5 glasova

4. Predsednik radne grupe „Kardiovaskularni imidžing“ – Jelena Stepanović, za 115, protiv 8, nevažećih 5 glasova

5. Predsednik radne grupe „Kardiovaskularna farmakologija“ – Biljana Obrenović-Kišćanski, za 115, protiv 7, nevažećih 6 glasova

6. Predsednik radne grupe „Stečene i urođene srčane mane“ – Ida Jovanović, za 117, protiv 3, nevažećih 8 glasova

7. Predsednik radne grupe „Bolesti perikarda, miokarda i plućne cirkulacije“ – Arsen Ristić, za 124 glasova, protiv 1 glas, nevažeća 3 glasa

8. Predsednik radne grupe „Koronarna patofiziologija, mikrocirkulacija i funkcija miokarda“ – Branko Beleslin, za 118 glasova, protiv 6, nevažeća 4 glasa

9. Predsednik radne grupe „Ateroskleroza i ćelijska biologija srca“ – Dragan Dinčić, za 113 glasova, protiv 8, nevažeća 7

10. Predsednik radne grupe „Periferna cirkulacija i tromboza“ – Mirko Colić, za 115 glasova, protiv 6, nevažećih 7 glasova


S poštovanjem,


Prof dr Milan Nedeljković

Predsednik Upravnog odbora


08.08.2013.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Obaveštavam Vas da o rezultatima glasanja na sednici skupštine Udruženja kardiologa Srbije održanoj dana 08.08.2013. godine:


1. Za Potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za Beograd izabran je dr Jovan Peruničić

2. Za Potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za Vojvodinu izabran je dr Jon Omoran

3. Za Potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za Centralnu Srbiju izabran je dr Dragan Đorđević

4. Za Potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za radne grupe i podružnice izabran je dr Miloje Tomašević

5. Za Potpredsednika za časopis „Srce i krvni sudovi“ izabran je dr Branko Beleslin

6. Za članove Nadzornog odbora izabrani su dr Marija Mirković, Olivera Mićić i Aleksandra Milošević Vasiljković

7. Za Predsednika Skupštine izabran je dr Jovan Balinovac

8. Za zamenika predsednika Skupštine izabran je dr Vojislav GigaS poštovanjem,

Prof dr Milan Nedeljković


26.07.2013.

Poštovane koleginice i kolege,


Obaveštavamo Vas da će se u subotu 23. novembra 2013. godine, u hotelu "Metropol" u Beogradu, održati naučni skup pod nazivom "U srcu Evrope". Ovaj skup je nastao u zajedničkoj organizaciji francuskih kardiologa, kompanije Daichii-Sankyo i Udruženja kardiologa Srbije. Preliminarni program kao i informacije o prijavi za učešće na ovom kongresu možete videti u dokumentu koji se nalazi na sledećem linku.


29.03.2013.
Poštovane koleginice i kolege,

članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Obaveštavamo Vas da će se XIX Kongres Udruženja kardiologa Srbije održati na Zlatiboru, u hotelu Palisad, u periodu od 17-20. oktobra 2013. godine. U narednom periodu ćemo vas obaveštavati o svim relevantnim novostima u vezi ovog centralnog kardiološkog skupa u Srbiji.


Zvanični tehnički organizator kongresa: Rubicon travel

S poštovanjem,

Udruženje kardiologa Srbije


Zvanični tehnički organizator

XIX Kongresa

Udruženja kardiologa Srbije:

Rubicon travel

Beograd
ul.Vojvode Stepe br.146

tel: 011/3981 - 411
011/41-41-511

web:www.rubicontravel.rs
e-mail:kongresi@rubicontravel.rs

24.07.2013.

Poštovane kolege,


Imajući u vidu da na sednici Skupštine Udruženja kardiologa Srbije dana 22.07.2013. godine nije postignut kvorum, obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine sa istim dnevnim redom održati dana 08.08.2013. godine u hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova. Na sednici će se pristupiti glasanju o kandidatima za članove Upravnog odbora (potpredsednici nadležni za Beograd, Vojvodinu, Centralnu Srbiju, za radne grupe i podružnice i časopis "Srce i krvni sudovi"), članove Nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika Skupštine.


Elektronsko glasanje na portalu Udruženja kardiologa Srbije www.uksrb.org biće moguće u periodu od 25.07. do 08.08.2013. godine do 12 časova.


Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni na sajtu Udruženja.


S poštovanjem,


Predsednik Upravnog odbora


Prof dr Milan Nedeljković

03.07.2013.

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,


Kao što Vam je poznato, na poslednjoj sednici Skupštine usvojene su izmene i dopune Statuta kojima je, između ostalog, proširen i broj članova Upravnog odbora sa sedam na devet članova i izmenjene su odredbe Statuta u cilju efikasnijeg rada i usklađivanja sa primenjenim rešenjima Evropskog Udruženja kardiologa.


Obzirom da su u toku pripreme za predstojeći Kongres Udruženja kardiologa Srbije i da je ovo izborna godina, Upravni odbor je doneo odluku da se započne postupak izbora novog rukovodstva Udruženja. Konkretno, potrebno je prikupiti kandidature i obaviti glasanje za sledeće funkcije:


- budući predsednik Upravnog odbora, koji na dužnost Predsednika stupa u decembru 2013. godine - imajući u vidu odluku Ustavnog suda Srbije o neustavnosti glasanja putem ovlašćenja, Upravni odbor je mišljenja da bi bilo celishodno da se pristupi ponovnom glasanju za ovu funkciju; glasanju za ovu funkciju se može pristupiti nakon izbora potpredsednika Upravnog odbora, obzirom da su kandidati za ovu funkciju potpredsednici Upravnog odbora i kandidat kojeg predloži Upravni odbor;


- budući predsednik Upravnog odbora, koji na dužnost stupa u decembru 2015. godine - glasanju za ovu funkciju se može pristupiti nakon izbora potpredsednika Upravnog odbora, obzirom da su kandidati za ovu funkciju potpredsednici Upravnog odbora i kandidat kojeg predloži Upravni odbor;


- potpredsednik za Beograd;


- potpredsednik za Vojvodinu;


- potpredsednik za Centralnu Srbiju;


- potpredsednik za radne grupe i podružnice;


- potpredsednik za časopis "Srce i krvni sudovi";


- sekretar/blagajnik - glasanju za ovu funkciju može se pristupiti nakon izbora Predsednika, obzirom da Predsednik predlaže Skupštini jednog ili više kandidata za ovu funkciju;


- tri člana Nadzornog odbora;


- Predsednik Skupštine;


- Zamenik predsednika Skupštine;


Glasanju za funkciju bivšeg predsednika se ne pristupa, jer je isti izabran po prethodnom Statutu koji nije bio predmet ocenjivanja od strane Ustavnog suda Srbije.


Iz ovih razloga, Upravni odbor saziva sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije na kojoj će se pristupiti glasanju za potpredsednike Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, Predsednika i zamenika Predsednika Skupštine za dan 22.07.2013. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova.


Mole se članovi Udruženja da najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 19.07.2013. godine, dostave obrazložene predloge u pismenoj formi za svakog kandidata pojedinačno, potpisane od strane najmanje 10 članova Skupštine za kandidate za sledeće funkcije:


- potpredsednik upravnog odbora nadležan za Vojvodinu


- potpredsednik upravnog odbora nadležan za Beograd


- potpredsednik upravnog odbora nadležan za Centralnu Srbiju


- potpredsednik za radne grupe i podružnice


- potpredsednik za časopis „Srce i krvni sudovi“


- predsednik skupštine


- zamenik predsednika skupštine


- 3 člana nadzornog odbora


Predlozi sa skeniranim potpisima predlagača se dostavljaju na e-mail kandidatureuks@gmail.com


O detaljima u vezi sa elektronskim glasanjem ćemo Vas naknadno obavestiti, po objavljivanju spiska kandidata.


Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni na sajtu Udruženja.


S poštovanjem,


Prof dr Milan Nedeljković

Predsednik Upravnog odbora

05.06.2013.

Poštovane kolege,


Imajući u vidu da na sednici Skupštine Udruženja kardiologa Srbije dana 10.06.2013. godine nije postignut kvorum, obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine sa istim dnevnim redom održati dana 19.06.2013. godine u hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova. Na sednici će se pristupiti glasanju o predloženim izmenama i dopunama Statuta Udruženja kardiologa Srbije. Elektronsko glasanje na portalu Udruženja kardiologa Srbije www.uksrb.org biće moguće u periodu od 05.06. do 19.06.2013. godine do 12 časova.


Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni na sajtu Udruženja.


S poštovanjem,

Predsednik Upravnog odbora

Prof dr Milan Nedeljković

ESC Kongres 2013
Amsterdam - Holandija


od 31. avgusta do 04. septembra 2013.

Očekuje se preko 27 000 učesnika iz 150 zemalja

Bitni datumi:
- Prijava radova počinje sredinom decembra i traje do 14.02.2013.
- Registracija učesnika počinje u decembru
Detalje pogledajte na sajtu ESC:
Obavestenje za interventne kardiologe

Obavestenje za interventne kardiologe

15.01.2013

Drage Kolege, potrebno je da svaki nas centar interventne kardiologije, posalje svoj najinteresantniji slucaj - komplikaciju, koji ce komisija u sastavu: Prof Miodrag Ostojic, Prof Milan Nedeljkovic, Prof Zoran Perisic, Dr Ljupce Mangovski, Prof Aleksandra Arandjelovic, izabrati 3 najinteresantnija od pristiglih, i proslediti ih EAPCI do 25. januara 2013 kako bi bili uvrsceni u dalji izbor za EUROPCR 2013. Rok za slanje je na uvid komisiji je 20.01.2013. Slucajeve slati u .ppt formatu.

Clanske kartice za clanove Udruzenja Kardiologa Srbije

Clanske kartice za clanove Udruzenja Kardiologa Srbije

10.01.2013

Postovani clanovi Udruzenja kardiologa Srbije, iz Evropskog Udruzenja Kardiologa stigle su clanske kartice za clanove Udruzenja Kardiologa Srbije koji nisu ranije bili clanovi ESC. Pogledajte da li ste na spisku clanova koji su dobili nove kartice OVDE . Kartice mozete preuzeti u agenciji Rubicon travel u Beogradu, ulica Vojvode Stepe br. 146. Sajt agencije: www.rubicontravel.rs.

Baza podataka clanova udruzenja

Baza podataka clanova udruzenja

09.04.2012

Postovani clanovi Udruzenja kardiologa Srbije,

Na nasem sajtu mozete izvrsiti uvid u azuriranu bazu podataka clanova Udruzenja. Imajuci u vidu staturarne odredbe kojima je predvidjen automatski prestanak svojstva clana u slucaju neplacanja dve uzastopne godisnje clanarine, ova baza sadrzi podatke o 780 redovnih clanova (pogledajte spisak) i 107 clanova (pogledajte spisak)koji nisu iz Srbije.

Ukoliko se Vase ime ne nalazi na objavljenom spisku, a zelite da budete clan Udruzenja kardiologa Srbije, mozete popuniti tekst pristupnice i uplatiti godisnju clanarinu u visini od 50 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Skenirani tekst pristtupnice i dokaz o uplati clanarine posaljete na e-mail lotsbelgrade@gmail.com, a Upravni odbor ce na prvoj narednoj sednici doneti odluku o prijemu u clanstvo u skladu sa Statutom.

Molim sve clanove da o svakoj promeni svojih podataka obaveste Upravni odbor Udruzenja, jer nam je azurirana baza podataka od izuzetnog znacaja i zbog nasih obaveza prema stranim udruzenjima.

S postovanjem,

prof dr Milan Nedeljkovic
Predsednik Upravnog odbora
Udruzenja kardiologa Srbije

Konacni program III Internacionalnog Kongresa UHS i prijava ucesnika

Konacni program III Internacionalnog Kongresa UHS i prijava ucesnika

20.02.2012

Poštovane koleginice i kolege,

Članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Obaveštavam Vas a ujedno i pozivam da uzmemo aktivno učešće na predstojećem III Internacionalnom Kongresu Udruženja za hipertenziju Srbije koji se održava od 25-28.februara u Hotelu Continental u Beogradu.

Želim da naglasim da je Udruženje kardiologa Srbije suorganizator kongresa, a kako je i povišeni krvni pritisak problem sa kojim se srećemo u svakodnevnoj praksi predstojeći Kongres je i prilika da razmenimo svoja iskustva kao i najnovija dostignuća na ovom polju. Važno je i naglasiti da je Kongres akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije , tako da registrovani učesnici dobijau 9 bodova.

U attach-u Vam šaljem program i prijavu za učešće na Kongresu.

S poštovanjem,

Prof.dr Milan Nedeljković
Predsednik UKS
Preuzmite program
Preuzmite formular za prijavu

III Internacionalni Kongres Udruženja za hipertenziju Srbije

III Internacionalni Kongres Udruženja za hipertenziju Srbije

18.02.2012

Poštovani,

Zahvaljujem vam se na vašim predlozima i podršci III Internacionalnom Kongresu Udruženja za hipertenziju Srbije. Ovim putem vam šaljem i konačni program Kongresa kao i prijavu učesnika. Naglašavam da su svi predavači po pozivu oslobodjeni plaćanja kotizacija, potrebno je samo popuniti prijavu koju šaljem uz program i poslati na adresu: smart4@eunet.rs.

Jedno objašnjenje, pod predavačima se podrazumevaju samo predavači u zvaničnom programu, učesnici u delu Usmene prezentacije originalnih radova i Poster sesijama nisu oslobodjeni plaćanja kotizacija. Neregistrovani učesnici sa poslatim abstraktima za Kongres mogu doći u situaciju da se njihovi radovi ne odštampaju. Samo registrovani učesnici dobijaju sertifikate na osnovu odluke Zdravstvenog Saveta Srbije o akreditaciji Kongresa.

Takodje, zamolio bih vas da obavestite i učesnike u vašim sesijama o terminima predavanja kao i da popune prijave.

Program je objavljen na sajtu Udruženja za hipertenziju Srbije kao i na sajtu TA Smart, tehničkog organizatora Kongresa.

Rok za slanje prijava je sreda 22. februar 2012.godine.

Zahvaljujem vam se još jednom na vašem trudu i želim vam svima uspešan Kongres.

S poštovanjem,

Prof. dr Milan A.Nedeljkovic
Predsednik Udruzenja kardiologa Srbije

Dr Dragan Lović

Predsednik Udruženja za hipertenziju Srbije
Generalni sekretar Udruzenja kardiologa Srbije

Preuzmite program
Preuzmite formular za prijavu

SKUPŠTINA UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

SKUPŠTINA UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

21.12.2011

SKUPŠTINA UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE
ODRŽANA 21.12.2011. GODINE
HOTEL CONTINENTAL, Beograd

Verifikaciona komisija u sastavu:

1. Advokat Marija Petrović
2. Dr Marina Stefanović
3. Jelena Stojilković

Podnosi Skupštini Udruženja kariodloga Srbije sledeći

I Z V E Š T A J

Na Skupštini Udruženja kardiologa Srbije održanoj 21.12.2011. godine glasalo se za predsednika i zamenika predsednika skupštine, članove nadzornog odbora, budućeg predsednika upravnog odbora udruženja, tri potpredsednika upravnog odbora i sekretara/blagajnika udruženja.

Ukupno je glasalo 63 člana, od čega je 4 člana glasalo elektronskim putem.

Rezultati izbora su sledeći:

1. Za predsednika skupštine izabran je dr Jovan Balinovac
2. Za zamenika predsednika skupštine izabran je dr Predrag Mitrović
3. Za članove nadzornog odbora izabrani su dr Branko Lović, dr Ivan Tasić i dr Marija Mirković
4. Za budućeg predsednika upravnog odbora udruženja izabran je dr Zoran Perišić
5. Za potpredsednika upravnog odbora za Beograd izabran je dr Lazar Angelkov
6. Za potpredsednika upravnog odbora za centralnu Srbiju izabran je dr Dragan Đorđević
7. Za potpredsednika upravnog odbora za Vojvodinu izabran je dr Jon Omoran
8. Za sekretara/blagajunika udruženja izabran je dr Dragan Lović

U Beogradu, 21.12.2011. godine

VERIFIKACIONA KOMISIJA
Advokat Marija Petrović
Dr Marina Stefanović
Jelena Stojilković

Ponovljena izborna Skupstina 21.12.2011.

Ponovljena izborna Skupstina 21.12.2011.

13.12.2011

Postovani clanovi Udruzenja kardiologa Srbije,

Obavestavam vas da ce se ponovljena izborna Skupstina odrzati dana 21.12.2011.godine od 15 do 17 h u sali "Baltic" hotela "Continental" sa istim dnevnim redom.
E mail glasovi se mogu poslati do 11 h na dan odrzavanja Skupstine.

S postovanjem,

Prof.dr Milan Nedeljkovic
Predsednik Udruzenja kardiologa Srbije

Izvestaj o zavrsenom XVIII Kongresu Udruzenja kardiologa Srbije

Izvestaj o zavrsenom XVIII Kongresu Udruzenja kardiologa Srbije

29.11.2011

Postovani clanovi Udruzenja kardiologa Srbije,

Nakon zavrsenog XVIII Kongresa Udruzenja kardiologa Srbije, koristim ovu priliku da vam se jos jednom zahvalim na ucescu i neocekivano velikom odzivu. Registrovano je ukupno 975 clanova, sto svakako predstavlja rekord u broju registrovanih clanova dosadasnjih kongresa Udruzenja kardiologa Srbije.
Na kongresu je odrzano:

- 480 naucnih predavanja,
- 40 naucnih simpozijuma organizovanih od strane Radnih grupa Udruzenja kardiologa Srbije,
- 18 farmaceutskih simpozijuma,
- 19 simpozijuma za usmenu prezentaciju prihvacenih radova,
- 3 poster sesije i
- 6 simpozijuma medicinskih sestra i tehnicara.

Takodje, na kongresu su uzela ucesce i 43 inostrana gosta iz 20 zemalja sveta sto je i najveci broj inostranih predavaca u odnosu na prethodno odrzane kongrese Udruzenja kardiologa Srbije.

Svesni smo i organizacionih nedostataka koji su nastali zbog broja ucesnika koji je premasio sva nasa ocekivanja.

Zahvaljujem vam se i na vremenu izdvojenom za popunjavanje formulara koji ce nam koristiti za azuriranje kompletne baze podataka Udruzenja kardiologa Srbije i doprineti osavremenjivanju novog web sajta Udruzenja kardiologa Srbije preko koga ce ubuduce biti mogice glasanje.
Dostavljanjem vasih e-mail adresa, omoguceno nam je slanje casopisa "Srce i krvni sudovi" uredjivanog od strane Udruzenja kardiologa Srbije elekronskim putem kao i kontiniurano informisanje o aktivnostima Udruzenja.

Kongres je imao zapažen odjek i u medijima, pa je tako do sada evidentirano više od 30 medijskih objava vezanih za ovaj događaj. Tekstovi i intervjui su objavljeni u najtiražnijim štampanim medijima (Večernje novosti, Blic, Politika, Press...), zapaženi prilozi emitovani su na dve najgledanije televizije sa nacionalnom frekvencijom (RTS, Pink), a veliki broj članaka objavljen je na internetu. Pred početak Kongresa organizovana je i konferencija za medije, koja je inicirala značajan broj ovih objava.

Sa finasijskog aspekta, efikasnom organizacijom i izvanrednim odzivom farmaceutskih kompanija i drugih sponzora, više od 30, obezbedili smo siguran rad Udruzenja kardiologa Srbije u narednom periodu.

Kao predsednik Udruzenja kardiologa Srbije, duzan sam da vas obavestim da na Skupstini odrzanoj 24.novembra 2011.godine u hotelu "Continental", sali "Baltic", ciji je dnevni red podrazumevao samo glasanje, o cemu ste blagovremeno obavesteni putem e maila i internet prezentacije Udruzenja kardiologa Srbije, nije postignit kvorum. Prema Statutu u obavezi smo da odrzimo narednu Skupstinu u roku od 30 dana. O datumu, satnici i mestu odrzavanja bicete na vreme obavesteni.

S postovanjem ,

Milan A. Nedeljkovic, MD, PhD, FESC, FACC

Kandidati na predstojećim izborima

Kandidati na predstojećim izborima

22.11.2011

Poštovani članovi Udruženja,

Obaveštavamo Vas da su kandidati na predstojećim izborima koji će se održati dana 24.11.2011. godine sledeći:


1. Predsednik Skupštine:
dr Višeslav Hadžitanović, dr Jovan Balinovac, dr Vladan Vukčević

2. Zamenik predsednika Skupštine:
dr Dušan Bastać, dr Predrag Mitrović, dr Dragan V. Simić

3. Članovi Nadzornog odbora:
dr Marija Mirković, dr Jovan Balinovac, dr Dragoslava Živkov Šaponja, dr Branko Lović, dr Goran Grujić, dr Ivan Tasić, dr Stanoje Andonov, dr Siniša Dimković, dr Slobodan Dodić, dr Goran Davidović

4. Potpredsednik Upravnog odbora nadležan za Vojvodinu:
dr Jon Omoran, dr Igor Stojanovski, dr Nada Čemerlić Ađić

5. Potpredsednik Upravnog odbora nadležan za Beograd:
dr Lazar Angelkov, dr Mirko Čolić, dr Biljana Putniković

6. Potpredsednik Upravnog odbora nadležan za Centralnu Srbiju:
dr Dragan Đorđević, dr Mića Krstić, dr Stevan Ilić

7. Budući predsednik Upravnog odbora Udruženja:
dr Zoran Perišić, dr Dejan Sakač, dr Lazar Angelkov

8. Sekretar/blagajnik:
dr Dragan Lović, dr Živoslava Branković

Skupštinsko glasanje biće održano u hotelu “Continental“, Sali Baltic, u periodu od 17.00 do 18.45 h.

S poštovanjem,

Predsednik Upravnog odbora
Prof. dr Milan Nedeljković

Glasanje za kandidate Skupštine Udruženja

Glasanje za kandidate Skupštine Udruženja

20.11.2011

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Obaveštavamo Vas da će se glasanje za kandidate u skladu sa prethodnim obaveštenjem o izborima od strane članova Skupštine Udruženja, održati u istom terminu u hotelu "Continental", sala Baltic.

S poštovanjem,

Prof.dr Milan Nedeljković
Predsednik Upravnog odbora

Skupština Udruženja kardiologa Srbije

Skupština Udruženja kardiologa Srbije

18.11.2011

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da će se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije na kojoj će se pristupiti glasanju za predsednika i zamenika predsednika skupštine, članove nadzornog odbora, budućeg predsednika upravnog odbora udruženja, tri potpredsednika upravnog odbora i sekretara/blagajnika udruženja održati dana 24.11.2011. godine u salama Pacific i Atlantic hotela Continental u Beogradu, u periodu od 17 do 18.45 časova.

Mole se članovi Udruženja da najmanje 3 dana pre održavanja sednice, odnosno najkasnije do 21.11.2011. godine, dostave predloge potpisane od strane najmanje 10 članova Skupštine za kandidate za sledeće funkcije:

- predsednik skupštine
- zamenik predsednika skupštine
- 3 člana nadzornog odbora
- potpredsednik upravnog odbora nadležan za Vojvodinu
- potpredsednik upravnog odbora nadležan za Beograd
- potpredsednik upravnog odbora nadležan za Centralnu Srbiju

Predlozi sa skeniranim potpisima predlagača se dostavljaju na e-mail skupstinauks21.12@gmail.com

Glasanje se, osim lično u gore navedenom terminu, može obaviti i putem e-mail-a skupstinauks21.12@gmail.com, ili davanjem pismenog ovlašćenja članu Skupštine za glasanje. Tekst ovlašćenja u prilogu.

Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Predsednik Upravnog odbora
Prof. dr Milan Nedeljković

Prilog: Punomocje za skupstinu

XVIII kongres kardiologa Srbije

XVIII kongres kardiologa Srbije

17.11.2011

Skupština UKS

Skupština UKS

30.09.2011

Na ponovljenoj Skupštini Udruženja kardiologa Srbije održanoj dana 27.09.2011. verifikovana je ostavka prof Zorane Vasiljević na mesto predsednika i člana Upravnog odbora. Novi predsednik prof. dr Milan Nedeljković, dosadašnji v.d. predsednika, a za novog člana Upravnog odbora izabran je dr Jon Omoran (izveštaj Verifikacione komisije)

Nova sednica Skupštine UK

Nova sednica Skupštine UK

13.09.2011

Na sednici Skupštine zakazanoj za 12.09.2011. godine nije bilo kvoruma, pa će se naredna sednica održati dana 27.09.2011. godine od 15h do 17h u hotelu Best Western, sa istim dnevnim redom. Glasovi putem e-mail-a se mogu poslati do 27.09.2011. godine do 12 časova.

Kandidati za novog člana Upravnog odbora

Kandidati za novog člana Upravnog odbora

09.09.2011

Za novog člana Upravnog odbora kandidati su dr Jon Omoran i dr Igor Stojanovski. Glasanje će se, u skladu sa prethodnim obaveštenjem, obaviti u ponedeljak, 12.09.2011. godine.

Sednica Skupštine UKS

Sednica Skupštine UKS

26.08.2011

Sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije će se održati dana 12.09.2011. godine u hotelu Best Western u Beogradu, od 15 časova do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. verifikovanje ostavke prof. dr Zorane Vasiljević na mesto predsednika i člana Upravnog odbora,
  2. imenovanje novog člana Upravnog odbora, sa mandatom do Izborne skupštine.

Mole se članovi Udruženja da najmanje 3 dana pre održavanja sednice, odnosno najkasnije do 09.09.2011. godine do 17 časova, dostave predloge potpisane od strane najmanje 10 članova Skupštine za kandidate za novog člana Upravnog odbora. Predlozi sa skeniranim potpisima predlagača se dostavljaju predsedniku Upravnog odbora na milanned@hotmail.com.

Glasanje se, osim lično u gore navedenom terminu, može obaviti i putem e-maila predsednika Verifikacione komisije skupstinauks21.12@gmail.com, ili davanjem pismenog ovlašćenja članu Skupštine za glasanje. Tekst ovlašćenja u prilogu.

Poziv za predloge sesija na XVIII Kongresu UKS

Poziv za predloge sesija na XVIII Kongresu UKS

26.07.2011

Pozivaju se članovi UKS da pošalju predloge mogućih sesija na XVIII Kongesu Udruženja kardiologa Srbije, koji će se odrzati od 24. do 27. novemdra 2011. godine, radi što kvalitetnijeg naučnog programa. Do sada su pristigle predloge pogledajte ovde.

XVIII Kongres UKS

XVIII Kongres UKS

22.07.2011

Otivoren je deo sajta UKS namenjen za prijavu radova za XVIII Kongres UKS.

NEUROKARD 2011

NEUROKARD 2011

08.07.2011

U Beogradu će od 06.do 8. oktobra biti održani Treći internacionalni Simpozijum neurokardiologije - NEUROCARD 2011 i Drugi internacionalni Simpozijum neinvazivne elektrokardiologije. Za više informacije preuzmite najavu (pdf)

XVIII Kongres UKS

XVIII Kongres UKS

25.06.2011

XVIII Kongres UKS biće održan od 24. do 27.11. 2011. godine, u Beogradu. Uskoro više informacija]

Preregistracija UKS

Preregistracija UKS

29.04.2011

Postupak preregistracije Udruženja kardiologa Srbije uspešno je okončan u roku i u skladu sa Zakonom o udruženjima. Udruženje je registrovano kod Agencije za privredne registre. Aktivnosti upravnog i nadzornog odbora Udruženja će sada biti usmerene na organizaciju XVIII Kongresa UKS, kao i organizovanje predstojećih izbora članova organa Udruženja.

BASICS+ 7

BASICS+ 7

27.03.2011

U Beogradu će se od 08. do 12. aprila po sedmi put održati BASICS+ (BelgrAde
S
ummit of Interventional CardiologistS). U isto vreme, takođe će biti održani i "Belgrade Course on Clinical Cardiopulmonary exercise testing", Simpozijum "Inovacije znanja 2001", kao I Simpozijum Udruženja kardiovaskularnih sestara Srbije. Više informacije možete naći na sajtu skupa.

Izveštaj verfikicatione komsiije

Izveštaj verfikicatione komsiije

08.03.2011

Izveštaj verfikicatione komsiije sa Skupštine UKS održane 07. 03. 2011. godine.

Poziv za ponovnu Skupstinu UKS dana 07.03.2011. godine

Poziv za ponovnu Skupstinu UKS dana 07.03.2011. godine

25.02.2011

>Pozivamo Vas na ponovljenu Skupstina Udruženja kardiologa Srbije, koja će biti održana 07.03.2011. godine od 15-17 časova, u hotelu "M - Best Western" u Beogradu, Bulevar Oslobodenja 56a, a zbog ponovljenog glasanja radi usvajanja novog Statuta Udruženja kardiologa Srbije i finansijskog izveštaja za 2009. i 2010. godinu, s obzirom da na prethodnoj Skupstini UKS odrzanoj 24.02.2011. godine nije bilo kvoruma.

U smislu Zakona o udruženjima, neophodno je da se naše udruženje preregistruje kod Agencije za privredne registre, te je novi nacrt Statuta urađen u skladu sa novim zakonom, i uz određene korekcije predložene radi boljeg i efikasnijeg rada udruženja u budućnosti.

Pozivamo Vas da učestvujete u glasanju, a što možete učiniti lično, putem ovlašćenja čiji je nacrt u prilogu, ili putem e-maila skupstinauks21.12@gmail.com. U slučaju glasanja putem e-maila, rok za glasanje ističe 07.03. u 11 casova.

Takodje Vas obaveštavamo da svoj status člana udruženja, odnosno da li se nalazite na biračkom spisku, možete proveriti putem e-maila cardiologysocietyserbia@gmail.com.

U prethodnim vestima možete naći nacrt predloženog Statuta UKS, predložene amandmane na Statut UKS, finanasijske izveštaje za 2009. i 2010. godinu, komentare UO UKS na predložene amandmane, kao i mišljenja advokata Tome File i docenta Pravnog fakulteta Dobrosava Milovanovića.

Takođe možete ovde možete da preuzmete punomoćje za Skupštinu zakazanu za 07.03.2011.

Izveštaj verfikicatione komsiije

Izveštaj verfikicatione komsiije

25.02.2011

Izveštaj verfikicatione komsiije sa Skupštine UKS održane 24. 02. 2011. godine.

Amandmani na tekst predloga Statuta UKS

Novi Statut UKS i Pravilnik o stipendiranj UKS

Novi Statut UKS i Pravilnik o stipendiranj UKS

12.01.2011

Poštovani članovi UKS, UO UKS Vam stavlja na uvid predlog novog Statuta UKS i Pravilnika o stipendiranju UKS koje je neophodno usvojiti u skladu sa novim Zakonom o udruženjima. Ovo su predlozi navedenih akata i sve primedbe su dobro dosle. Akta su promenljiva, a Skupstina UKS ce potvrditi konacnu verziju Statuta UKS i Pravilnika o stipendiranju UKS.

Finansijski izveštaji UKS za 2008-2009. i 2010. godinu

Beograd, 12.01.2011

Poštovani članovi UKS, UO UKS Vam stavlja na uvid finansijske izvestaje UKS za 2008-2009. i 2010. godinu.
Stari sajt


    Časopis "Srce i krvni sudovi"

Trenutno na sajtu: 004

Pregledano: 540406 puta

Novi brojevi su u pripremi