Udruženje kardiologa Srbije

Renovaskularna hipertenzija - Prikaz slučaja

Gordana Vukčević Milošević1, Mirjana Tomić1, Jasminka Kostić1, Branka Terzić1, Gabrijela Nikčević2, Nevena Banković3, Marija Marjanović1, Bojana Subotić1

1 Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija, 2 Pesmejker centar, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija, 3 Zdravstveni centar Surdulica, Surdulica, Srbija
Preuzmite pdf

Renovaskularna hipertenzija jedan je od mogućih uzroka rezistentne hipertezije. Bolesnici sa rezistentnom, tj. refrakternom hipertenzijom imaju veći rizik od moždanog udara, bubrežne insuficijencije, srčanog udara i drugih kardiovaskularnih događaja, nego bolesnici koji imaju dobro kontrolisan krvni pritisak. Osim toga bolesnici sa refrakternom hipertenzijom koji imaju loše regulisan krvni pritisak, imaju stalno oštećenje ciljnih organa, što može postati dalji uzrok rezistencije na lečenje. U radu je prikazana bolesnica koja je osim ishemijske bolesti srca imala težak oblik hipertenzije koja je dovela do hipertenzivne krize komplikovane akutnim edemom pluća. Rezistentna hipertenzija naše bolesnice, izazvana aterosklerotskom bilateralnom stenozom bubrežnih arterija, uzrokovala je i oštećenje bubrega sa manifestnom bubrežnom insuficijencijom i pratećom anemijom. renovaskularna hipertenzija, akutni plućni edem
Trenutno na sajtu: 004

Pregledano: 845655 puta